Volver

Esglèsia del Salvador del Bellestar

Código
27
Denominación
Esglèsia del Salvador del Bellestar
Municipio
POBLA DE BENIFASSÀ (LA)
Comarca
EL BAIX MAESTRAT
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Carrer Cap de Vila, nº 1 / Plaça de l' Església / Calvari. El Bellestar
Tipología
Edificios - Edificios religiosos - Iglesias
Autor
Ajuntament de la Pobla de Benifassà
Notas
La informació referent a aquesta fitxa ha sigut estreta del Catàleg de Bens i Espais Protegits de la Pobla de Benifassà.
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Monumento de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Església formada per un conjunt de cinc elements constructius. La nau central, amb accés lateral, mitjançant un arc de mig punt d' estil romànic. L' extrem Est, prsenta un cos amb una major altura, al qual es troba una finestra estreta..
A l' extrem Oest d' aquesta nau principal, formant cantó amb el Carrer Major, la façana presenta un frontó rematat amb uns elements de cadiratge de les quals penjaroen les campanes, previament a la construcció de la torre-campanari. La campana data de l' any 1862 i s' anomena "La Transfiguració". A aquesta nau se li adosa el campanari amb quatre cosos. Al tercer es troba el rellotge i decoració amb volutes, i una escultura d' un Cavaller de l' Ordre. A l' extrem est, altre edifici adosat amb la mateixa altura que el cos més alt de la nau central.
Capella adossada al costat nord (falsa cúpula) i al' exterior teulada a quatre aigües. L' últim espai afegit es recolza en un contrafort posterior.
A l' interior, l' església és una nau amb quatre trams, amb suports de pilastres. Arcs apuntats a la nau central. Coberta de bigues de fusta amb falsa volta de mig canó.
La Capella del Sagrari, es troba situada junt a la nau al costat corresponent a l' Evangeli. En la decoració de la Capella del Sagrari, es conserven grotescs, esgrafiats i escaioles.
A l' extrem Est, es troba el cementeri amb la següent inscripció: "1881".

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble