Volver

Nevera del Cementeri

Código
1
Denominación
Nevera del Cementeri
Municipio
ROSSELL
Comarca
EL BAIX MAESTRAT
Provincia
CASTELLÓN
Ubicación
Al nucli de Bel
Barrio
Serra del Turmell
Acceso tradicional
Situada junt a la carretera que unix Rossell i Bel, tot just baix del cementeri de Bel, al bell mig d'un bosquet de carrasques
Estado contexto
El risc de conservació es alt, a causa dels desprendiments que afecten la plataforma del dipòsit
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Jorge Cruz Orozco
Fecha
08/07/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Es tracta d'una vessant regularitzada, orientada al nord. Afloren roques calcàries i està coberta per un bosquet de carrasques sobre sòls dessenvolupats
El paisatge ja estat molt antropitazat per la proximitat del poble de Bel. Tot just al costat del dipòsit, el fons del barranc està abancalat. En l'actualitat un cercat de ramat (ovells i cabrum) està situat a escasos metres de la Nevera
Abancalaments propers i un cercat per a ramat.
Nevera de planta circular, de 5,80 m. de diàmetre. La meitat sur enrasa amb el vessant, mentres que la meitat nord queda exempta sobre el declivi de la vessant
Una plataforma de 14x9 m. envolta el pou per aquest costat; el sector de la plataforma orientat al NE medix 14 m. de llargària i ha sofert desprendiments greus; el sector orientat al NW medix 9 m. i consta de dos nivells per a salvar els 3 m. de desnivell fins el vessant
Pou circular de 5,80 m. de diàmetre i una profunditat màxima actual de 2 m., però el reompliment del pou és important, a causa dels desprendiments dels propis murs. No és possible apreciar escala d'obra i, per les dimensions del dipòsit, és molt probable que en tinguera. La capacitat teòrica actual és de uns 50 m3
No s'aprecien en l'actualitat obertures, tùnels o desguàs
No s'aprecien en l'actualitat restes de sostre. Pel reduit tamany del dipòsit és possible que estiguera mancat de coberta d'obra
No s'aprecien elements accesoris
Els materials de construcció es pedra calcària de l'entorn, bastament carejada i sense morter
El dipòsit aprofita el declivi de la vessant per tal d'estalviar en l'excavació del pou

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble