Tornar

Azud de la Acequia de Mestalla

Codi
46.14.190-015
Denominació
Azud de la Acequia de Mestalla
Municipi
PATERNA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL (en Tramitació)
Anotació Ministeri
R-I-51-0011244
Publicacions DOGV
Incoación
Declaración

L'assut de la séquia de Mestalla. L'obra actual es remunta al segle XVII. A pesar de les repetides riuades documentades que han obligat a reparacions periòdiques durant segles, l'obra de l'assut és de notable bellesa i mèrit, tota ella de carreus i sense massa reparacions, si bé oculta pels canyars. Es tracta d'un mur compacte i recte construït amb grans carreus i argamassa que es disposa de forma lleugerament obliqua sobre el riu Túria, després d'un meandre que li permet aprofitar millor l'envit del corrent per a derivar l'aigua cap al seu marge esquerre. Allí es troba un xicotet tram de canalització excavada en el terreny que conduïx l'aigua cap a l'Almenara que evacua els sobrants captats que no corresponen a esta séquia i la gola que dóna accés pròpiament dit de la séquia de Mestalla. L'Almenara, de grans dimensions, conserva la fonamentació de carreus. La comporta metàl·lica és de la segona mitat del segle XX al ser destruïda l'anterior per la riuada de 1957, tal com va succeir també amb la casa de les comportes i les pròpies comportes de les goles. Conserva els arcs de les goles o boques de la séquia. (C.Pérez-Olagüe. Basat principalment en l'Estudi d'Enric Guinot, Sergi Selma i Reis Lloria)