Tornar

Recinto Amurallado de Pego

Codi
03.30.102-028
Denominació
Recinto Amurallado de Pego
Municipi
PEGO
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Ús primitiu
Defensiu
Estil
Arquitectura medieval
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Muralles
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0011346
Data anotació
15/04/05
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Delimitat - Delimitació definitiva - Declaració d'entorn Veure delimitació al mapa
Incoació BOE
09/08/05
Publicacions DOGV
Incoación
Declaración
Data disposició
26/10/06
Fecha publicación DOGV
28/12/06

Per les característiques morfològiques que s'observen pot tractar-se d'un recinte l'origen del qual se situa en època musulmana, amb reformes i transformacions posteriors, ja en època cristiana. En 1280 es crea la nova vila de Pego. Després de la segona carta de poblament (1286) concedida en millors condicions que la primera (1279), comencen a arribar colons des de Barcelona que s'assenten en la nova vila murallada que es va alçar sobre l'antiga alqueria d'Uxola. Madoz indica que: 'va estar emmurallat pels àrabs, conservant-se encara dos portes amb els seus merlets i torrasses, havent-se derrocat un altre l'any 1842 per a eixamplar la plaça'. El recinte murallat es troba situat en el centre de la població, en la part plana d'una marjal. Queda pròxim al peu de muntanya El Puchol i a certa distància del mar. El creixement modern del nucli urbana deixa en el seu interior el recinte murallat. Les muralles delimiten un recinte que té planta de forma irregular, les muralles del qual descrivien alineacions en trams rectes. La superfície que ocupa és extensa, amb longituds de 150 metres aproximadament en la direcció nord sud i cent seixanta en l'oposada. Es tracta de muralles de trams rectes i cubs de planta quadrada. Estan construïts en fàbrica de tàpia, ocasionalment recolzada en fàbrica de maçoneria que servix en l'eventual regularització del terreny. En el costat de ponent es troba la porta, única d'accés a la població que es conserva, està realitzada en diversos trams en recte. El buit en la fatxada exterior està format per carreus de pedra fins a la imposta, on recolza un arc ogival amb alfiz realitzat amb peces de rajola ceràmica massissa. La façana interior presenta característiques constructives semblants, si bé tan sols l'arc és de rajola, com l'exterior, format per una rosca de peu i mig d'ample. Bona part del traçat de les muralles queda embeguda dins de l'actual estructura urbana, amb edificació de vivendes situades a ambdues cares. Ací el parcel·lari permet seguir les empremtes dels elements que corresponen a les cortines i és perceptible la presència de cubs. En l'interior del recinte murallat es troben edificis de notable interés arquitectònic, cal destacar la parròquia, realitzada a cavall entre el gòtic i les primeres mostres del llenguatge renaixentista. Les muralles es troben en l'interior de les illes les façanes externes de les quals recauen als carrers que s'indiquen: - Carrer de Sant Jaume - Carrer del Capità Cendra - Carrer del Mestre Blasco - Carrer de Sant Lluís - Carrer de Vallet - Plaça de l'Ajuntament - Carrer de la Primogenitura Cendra - Carrer de Sant Agustí No es conserven aspectes ornamentals a excepció de l'arc de rajola de la porta d'accés que imprimix un caràcter ornamental al mateix. (C. Pérez-Olagüe)

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.