Volver

Retaule Ceràmic del Sant Crist, la Mare de Déu del Carme i de les Ànimes

Código
1
Denominación
Retaule Ceràmic del Sant Crist, la Mare de Déu del Carme i de les Ànimes
Municipio
LLUCENA
Comarca
L'ALCALATÉN
Provincia
CASTELLÓN
Localización
C/ Baix, nº 5
Ubicación
Façana principal, nivell primer pis, entre els vans del balcó i la finestra
Fecha construcción
Principis del s.XIX
Estado contexto
Integre, sense ruptures. La fornícula té escrostons i despints. El risc de destrucció és altíssim. Són peces amb un interés molt comercial
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Inocencio V. Pérez Guillen
Fecha
13/06/94
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Tres taulells. Dalt a l' esquerra: Crist amb la creu als muscles. Va vestit amb una túnica morada llarga, corona d' espines, porta una creu de factura regular, damunt d' un núvol. Dalt a la dreta: Mare de Déu del Carme, de peu amb hàbit carmelità, nimbe estrelat radial, porta al Jesuset al braç i ofereix amb la mà dreta l' escapulari. Baix al centre: les Ànimes del Purgatori. De les flames apareix un home i una dóna que flanquejen una creu xicoteta. L' orla té filet groc amb perfilat taronja interior, als tres casos. Realitzat amb pintura ceràmica policroma vidriada sobre fons estamnífer llis. Posseix inscripcions (Taulells amb Crist) : "JESUS // NAZAR". (Taulell amb Ànimes, baix en franja blanca) : "ROGAD POR NOSOTRAS" El retaule té un format en disposició en "T", amb les següents dimensions: 0,4x0,4 metres. Té un total de tres peces; les dimensions de cada peça individualitzada és 0,2x0,2 metres. La fornícula presenta una motldra rectilínia amb remat a dos aigües i estant ample. Realitzada en guix motlurat i emblanquinat. Té un format rectangular i les seues dimensions són de 0,6x0,5 metres.

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.