Volver

Retaule Ceràmic de la Trinitat

Código
2
Denominación
Retaule Ceràmic de la Trinitat
Municipio
LLUCENA
Comarca
L'ALCALATÉN
Provincia
CASTELLÓN
Localización
C/ Adzeneta, nº 14 (Encreuament amb Metge Nebot)
Ubicación
Cantó axamfranat -semicircular-, en la part superior de la façana, baix la volada
Fecha construcción
Cap a la meitat del segle XX
Estado contexto
Integre, sense ruptures. Bó El risc de destrucció és escàs
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Inocencio V. Pérez Guillen
Fecha
13/06/94
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

La Trinitat. Asseguts damunt de núvols entre resplendors, el Pare, a la dreta, com ancià barbat; el Fill amb mantell rosat i verd sosté una creu amb la mà dreta, dalt en el centre la coloma Esperit Sant; baix els seus peus es troba el globus terrestre. L' orla té bocel groc i taronja. Realitzat amb pintura ceràmic polícroma vidiriada sobre fons estamnífer llis. Posseix inscipcions (baix en la franja blanca): "LA SANTISIMA TRINITAT" El retaule té un format rectangular vertical, amb les següents dimensions: 0,6x0,5 metres. Té un total de 9 peces; les dimensions de cada peça individualitzada és 0,2 x 0,2 i 0,2 x 0,15 m La fornícula presenta un nínxol rectangular sense ornament de mitjana profunditat. rectangular sin ornato de mediana profundidad. Té una corriola amb làmpara de ferro forjat que pot alçar-se des del carrer. Realitzat amb maçoneria enlluida i emblanquinada. Té un format rectangular i té les mateixes dimensions que les del panell.

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.