Volver

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer

Código
3
Denominación
Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer
Municipio
LLUCENA
Comarca
L'ALCALATÉN
Provincia
CASTELLÓN
Localización
C/ La Parra, nº 10
Ubicación
Façana principal, nivell del primer pis, a la dreta del mirador
Fecha construcción
Cap a la meitat del s.XX
Estado contexto
Integre, sense ruptures. Bó. El risc de destrucció és escàs
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Inocencio V. Pérez Guillen
Fecha
13/06/94
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Sant Vicent Ferrer. Damunt núvols de color gris, Sant Vicent amb hàbit dominic, assenyala un llibre obert sostingut per un àngel xiquet, mentres que amb el dit índex dret indica al cèl; nimbe resplendent i una flama damunt del cap, baix, al seu costat altre àngel fa sonar una trompeta i sosté la filacteria amb el lema vicentí. No té orla. Realizat amb pintura ceràmica polícroma vidriada sobre fons estamnífer llis. Posseix inscripcions (En filacteria) : "TIMETE DEUM ET DATE ILLI HONOREM". (Abajo) : "SAN VICENTE FERRER". (Angle inferior esquerre) : "AZULEJOS / COPLA / ALCORA" El retaule té format rectangular vertical, amb les següents dimensions: 0,8x0,6 metres. Té un total de 12 peces; les dimensions de cada peça individualitzada és de 0,2x0,2 metres. La fornícula presenta un marc rectilini i pla pintat de marró fosc i rematat en triangle amb una llum elèctrica cap amunt. Realitzat amb ciment pintat. Té un format rectangular i les seues dimensions són 1,2 x 0,8 metres aproximats.

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.