Volver

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu del Loreto

Código
4
Denominación
Retaule Ceràmic de la Mare de Déu del Loreto
Municipio
LLUCENA
Comarca
L'ALCALATÉN
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Avda. Fernando de León
Ubicación
Façana principal, eix central, nivell del primer pis, entre los vans de los balcons
Fecha construcción
Cap a la meitat del s.XX
Estado contexto
Integre, sense ruptures. Bó. El risc de destrucció és escàs.
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Inocencio V. Pérez Guillen
Fecha
13/06/94
Foto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Mare de Déu del Loreto. A l' interior d' un nínxol pintat amb arc de mig punt molt ornamentat, la Mare de Déu amb un gran mantell cònic que la fa molt xicoteta, baix la coloma Esperit Sant. Flanquejada per àngels -fóra del níxol- i amb un núvol dalt, damunt del qual te lloc el miracle: la capella pels aires i damunt d' ella la Mare de Déu asseguda, amb el Jesuset i angelets al voltant. L' orla té franja ceràmica polícroma; vidriat sobre fons estamnífer llis. Posse inscripcions (Baix en el centre) : "NA. SA. DE LORETO". (Angles inferiors) : "F. DIAGO / CASTELLÓN" "J. COTANDA" El retaule té un format rectangular amb remat semicircular, amb les següents dimensions: 1,4x0,8 metres. Té un total de 33 pecs; les dimensions de cada peça individualitzada és 0,2 x 0,2 m (Les de les dos fileres superiors recortades en semicercle) La fornícula presenta un marc tosc motlurat que continua el traçat del panell. Columnes pareades, entaulament i arc de mig punt, tot rústic e ingenu. Realitzat amb guix motlurat. Té un format rectangular de remat semicircular.

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.