Volver

Nevera del Pinar del Retor

Código
2
Denominación
Nevera del Pinar del Retor
Municipio
AÍN
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Puntal de l'Aljub Bellota.
Dirección
Poligono 003, parcela 1616
Barrio
Serra d'Espadà
Acceso tradicional
Accés des del Puntal d'Aljub. A la dreta del llom s'obri la capçalera del barranc on es situa la Nevera (Notas)
Estado contexto
El risc de conservació es alt pel seu estat actual d'enderroc
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Jorge Cruz Orozco
Fecha
11/07/93
Notas
Accés des del Puntal de l'Aljub (hi es pot accedir amb vehicle des del port d'Eslida). Seguir la carena que unix el Puntal de l'Aljub i el Bellota. Passar per dos collets amollonats i pujar per un llom ample (amb dos carrasques característiques) i que és l'últim abans de la cota 905. A la dreta del llom s'obri la capçalera del barranc on es situa la Nevera
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El dipòsit es troba en la capçalera d'un petit barranc dels que formen el barranc de l'Oret. L'ambient és de carena, formada per gressos rojos (rodeno) amb sòls poc desenvolupats
A causa del seu emplaçament, l'àrea no ha tingut aprofitament agrícola. Hi havia un bell bosc de pi roig i carrasca, que va ser greument afectat per l'incendi de setembre de 1992
La Nevera es de planta circular, amb un diàmetre de 8 m. Els murs enrasen amb el nivell de la vessant al sector W i queden progresivament exempts cap el sector E, on presenta plataforma atalussada
El pou està actualment molt desfigurat pels enfosaments de les parets. Tenia un diàmetre de 8 m i la profunditat màxima actual és de 6 m, amb una capacitat teòrica de 300 m3. Els murs medien més de 1 m. d'amplària i estaven construits amb reomplit de tapiera. No presenta restes d'escala d'obra
El pou està molt tapat pels desprendiments dels murs i amb forta colonització de vegetació
Una possible obertura deuria estar situada en el sector NW, hui pràcticament enderrocat
La nevera estava coberta com prova un arc -en sentit nord/sud- els estreps i part inicial del qual encara resten. Els estreps recolzaven en dos menuts contraforts
Hi ha restes de teula de tipus àrab als voltants
Els materials de construccions son els gressos rojos (rodeno) de l'excavació del pou, teules de tipus àrab
El dipòsit aprofita el declivi de la vessant
Realitzat amb mamposteria bastament carejada amb morter de calç

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble