Volver

Retaule Ceràmic del Crist del Salvador

Código
14
Denominación
Retaule Ceràmic del Crist del Salvador
Municipio
BETXÍ
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Plaça de Sant Joan, nº 8
Ubicación
Nivell del primer pis, a la dreta del xicotet balcó derecha del pequeño balcón atrompetat
Fecha construcción
Principis del segle XIX
Estado contexto
Integre, sin ruptures. Bó per a la fornícula, El risc de destrucció és alt, ja que és una obra interesant ubicada en un edifici solitari amb risc d' enderrocament
Tipología
Paneles cerámicos - Paneles cerámicos rituales
Autor
Inocencio V. Pérez Guillén
Fecha
02/11/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Proceso

Crist del Salvador de València. El panell reprodueix la imatge medieval de Crist en la creu que es venera a l' església del Salvador de València, flanquejada per huit candelers -quatre i quatre- amb espelmes enceses segons l' estampa més difuminades d' aquesta advocació. L' orla té entre doble filet groc i taronja. Realitzat en pintura polícroma sobre fons estamnífer llis. Posseix inscripcions (baix damunt minúscula banda blanca) : "IMAGEN DEL STO. CRISTO DE SN. SALVADOR" El retaule té un format rectangular, les quals tenen unes dimensions de 0,6 x 0,4 m.a Té un total de 9 peces; les dimensions de cada peça individualitzada és 02 x 0,2 m.a La fornícula presenta un nínxol rectangular amb coberta lleument allunada i cantons axamfranades per motlura; dalt, al centre hi ha un fanal de forja modern. Realitzat en maçoneria enlluida i emblanquinada, guix motlurat i pintat. Té un format rectangular i les seues dimensions són 0,8 x 0,6 m.a

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.