Volver

Molí d'Aire, Tossalet del Molí

Código
2
Denominación
Molí d'Aire, Tossalet del Molí
Municipio
ESLIDA
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Ubicación
Tossalet del Molí d'Aire
Barrio
Molí o Molinet d'Aire
Fecha construcción
S. XVIII - XIX ?
Acceso tradicional
Per una senda que arrencaria de la base del tossal des del camí del Fonillet
Nuevo acceso
No existeix
Edificio instalación
No té cap tipus d'ús
Estado contexto
El risc de conservació depen de les inclemències del temps i l'acció incontrolada
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Molinos - Molinos de viento
Autor
Joaquim Bolufer Marqués i Jaume Buigues i Vila
Fecha
21/07/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El Molí d'Aire d'Eslida es situa al caramull d'un petit tossal de forma cònica situat al nordoest de la vila, al sí de la Serra d'Espadà, als peus de la qual, vers el llevant, s'obre la petita vall del riu d'Eslida o Rambla d'Artana
Tot l'entorn es caracteriza per l'abrupte paisatge típic d'Espadà, amb restes d'abancalament agrícola de secà majoritariament abandonat
Tal com deiem més amunt, l'única tipologia constructiva de l'entorn pròxim són els aterrassaments agrícoles amb margens de pedra en sec
Llevat del camí del Fonillet, via tradicional a hores d'ara inclosa dins els "senders internacionals", pal llevant del molí corren les carreteres locals que comuniquen Eslida amb Aín, Artana i Xòvar
Correspon a una estructura aillada, amb forma de tendència troncocònica, més ampla que alta, que s'alça sobre la roca natural del tossal
Està bastit amb blocs de pedra carejada o no, travats amb morter de calç que configuran un gruixut mur, més ample a la base que a l'extrem superior
Presenta una porta orientada al migdia, amb llinda de paredat lleugerament arquejada
El seu interior no presenta una planta estrictament circular, amb el costat SE de la porta, recta i de major amplària de l'altra brancalada, tot descrivint una mena de pilastra semblant a la que trobem al costat oposat
No conserva restes de l'escala, que ha estat desmuntada totalment, ni marqués de la volta, element que no existiria en aquest molí
A l'interior i a l'exterior conserva restes d'enlluit de morter de calç i taques de pintura blanca de calç
Cal suposar que el pis superior seria sustentant per un lleuger embigatge del qual no es conserven restes. Sobre la paret del pis superior s'observen forats oposats, un a un, que descriuren l'estructura d'un embigat en forma de creu que sustentaria la coberta
A la planta baixa, en el sector NW, hi existeix un gran esmari empotrat sobre el mur, de 152 x 116 x 78 cm. També baix de l'escala n'hi havia un esmari del que es conserven dues finestres oposades (al S/SE i N/NW) amb esplandit (més amples vers l'interior)
Els materials emprats consta de blocs calcàris i d'arenisca del mateix indret. Morter de calç
Realitzat amb paredat d'obra comú de blocs, carejats o no, disposats en filades més o menys horitzontals, travades amb morter de calç

Proceso

L'energia utilitzada era l'eòlica, vent

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.