Tornar

Calvario

Codi
12.01.075-010
Denominació
Calvario
Municipi
MATA (LA)
Comarca
ELS PORTS
Província
Castelló
Localització
Camino del Calvario s/n
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Calvaris
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)