Volver

Fumeral de l'Antiga Fàbrica de Joaquín Peris Vidal

Código
3
Denominación
Fumeral de l'Antiga Fàbrica de Joaquín Peris Vidal
Municipio
ONDA
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
C/ Arrabal del Castell
Barrio
Arrabal del Castell
Fecha construcción
1940 - 1950
Fecha transformaciones
1960
Acceso tradicional
Es pel carrer Arrabal del Castell, cantó amb carrer Ramón J. Sender
Edificio instalación
Sols quede les restes constructives del fumeral
Estado contexto
Be
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Chimeneas
Autor
Joaquin Alfons Llorens
Fecha
29/09/95
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Es tracta d'un fumeral que pertanydria al forn de càmares. Es tracta d'un cos aillat, sols comunicat amb el forn subterraniament. L'altura, en este cas, es baixa, potser que siga el més baix de tots els fumerals d'Onda, amb una altura que no arribarà als 10 m. d'altura.el tipus d'obra es amb rajoles i morter. No presenten cap tipus de decoració sols un menut remat a la part superior però poc significatiu
La seua planta es poligonal, amb 6 costats

Proceso

El sistema es bàsicament el mateix que en un forn moruno. Realment es tracten de forns adosats, comunicats per les càmares de cocció, i al final tenen un gran fumeral. En primer lloc cal comentar la presencia del fumeral, que no es un altra que fer pujar la temperatura, amb uns processos físico-químics pels que quan més alt es el fumeral més tir té i així més prompte s'alcancen altes temperatures i també dura menys la cocció. A més, la gran innovació del forn de càmares es que la cocció és continua ja que s'encen la primera càmara, després la segon, etc., i per exemple, quan s'està coent l'ultima en la primera ja s'està traent la producció; així esta no para. Açò va disparar la producció taulellera als 40-50. A més, com estan comunicades per la part de baix, el calor de la càmara anterior es pot aprofitar, estalviant també energia L'energia utilitzada és també la llenya, que es va introduint dins de les diferents càmares de combustió, produint calor suficient. En estos forns de càmares, s'alcancen més altes temperatures degut a la presencia del fumeral En quant al procés, com ja diem, és el mateix que en els forns morunos : s'introduix el taulells premsat dins la càmara de cocció i pels forats de la càmara de combustió circulla el calor que el cou. Des de la part de dalt, per unes ximeneies es pot observar quan està ja la cocció, procedint a desviar el calor a la càmara continua repetint el mateix procés succesivament. Normalment hi havia de 5 a 6 càmares, com el cas de "El Bolido", amb 6 càmares

Croquis

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.