Volver

Fàbrica de Juan Martí Alfonso

Código
9
Denominación
Fàbrica de Juan Martí Alfonso
Municipio
ONDA
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Carretera de Tales, s/n
Barrio
La Cosa
Fecha construcción
1920 - 1930
Fecha transformaciones
1960
Acceso tradicional
Situada a la vora de la carretera de Tales. També per la Bassa de la Vila
Edificio instalación
Sols queda en peu un magatzem on es situa el fumeral i dos forns
Estado contexto
Be
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Fábricas
Autor
Joaquin Alfons Llorens
Fecha
29/09/95
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El conjunt de la fàbrica es troba pràcticament solsit escepte l'edifici que alberga el fumeral del forn. Es poden veure diferents espais però sence definir degut al material solsit. Son ampli espais, construits en mampost de pedra i morter amb tobes. Tenen diferents finestres que donen al exterior així com també espais oberts. Suposem que la coberta seria en general de teula àrab. En l'únic edifici que resta dret destacar la presencia de finestres redones amb rajoles

Proceso

El procés del forn de pasatges és bàsicament el mateix que en altres forns, la cocció a altres temperatures de l'argila per produir ceràmica resistent La cocció es continua amb un combustible que va des de la llenya, el gas, gas-oil, etc. S'utilitza sols per a la cocció de taulells. Els pasatges son uns tunels estrets pels que circula el calor a una temperatura determinada, que oscila sobre els 1000º. Es van introduint amb una paleta un a un i espentant-los al mateix temps Mentre circulen per dins es couen. A l'eixida un altre home els va roplegant i depositant-los pere a que es gelen. Després ja s'enmagatzemen. Quan més tunels o pasatges, que oscila normalment entre 16 i 24, i quasi sempre múltimples de quatre

Calendario

Sols queden les restes del fumeral, i no del forn sencer. Adjunt mostrem l'esquema de producció i distribució d'una fàbrica amb forn de pasatges en el procés de producció

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.