Volver

Fàbrica El Molino

Código
10
Denominación
Fàbrica El Molino
Municipio
ONDA
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Carretera de Ribesales, s/n
Barrio
Molí de La Mona
Fecha construcción
1922
Fecha transformaciones
1960 - 1970
Acceso tradicional
Situada a la vora de la carretera de Ribesalbes
Edificio instalación
Encara es poden veure bé els espais de la fàbrica 2 forns morunos i 2 premses elèctriques
Estado contexto
Be
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Fábricas
Autor
Joaquin Alfons Llorens
Fecha
29/09/95
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Les premses son uns elements de ferro i que tenen una serie de corrioles-rodes per alçar la placa que premse l'argila y dona forma al taulell; on a més com un especie de motles
Els forns morunos son uns edificis exents però integrats dins del conjunt de la fàbrica. Consten de dos altures amb una inferior o càmara de combustió i una superior o càmara de cocció. Les dues es troben abovedades amb forats per permitir el pas del calor i el fum procedent de la combustió. Estan construits en obra de mampost i les portes amb rajoles. A l'exterior es mostren quadrats però interiorment son redons. A la part superior i fora sols en mostren les ximeneies
L'estructura de la fàbrica, en general, es troba prou trasformada encara que hi ha una zona en que encara es pot observar el tipus de coberta que tenia la fàbrica, de teula àrabs i a dues aigües; son les cambres de les fàbriques on es secava la ceràmica

Proceso

Les fàbriques d'Onda es van especialitzar en la fabricació de taulell a mitjans del segle XIX, encara que fins a principis de segle, motles d'estes encara treballaben la zona i el taulell. Per tant en el forn moruno es poden coure tan taulells com peces de terrisseria i la loza Una vegada fet este incís, comente ja el procés Quan l'argila està ja premsada, compactada i amb la forma desitjada, normalment, quadrada, es coloca dins del forn, en la càmara de cocció. Per aprofitar millor l'energia s'omlia fins a dalt. Després es procedia a tabicar amb fang, tobes, rajoles, taulells... Moltes vegades també es posaben taulells als vores del "dau", es a dir, en la càmara de combustió, pegades a les parets, i aprofitar més encara la cocció L'energia utilitzada era la llenya que s'anava dipositant dins s'esta càmara i cremant-se. El calor, el fum i de vegades inclús el foc produit, pasaba pels forats en direcció ascendent i eixia per les ximeneies de la part superior de la càmara de combustió a l'exterior. La cocció duraba de 3 a 4 dies fins que el forn no es gelaba. Tenim entés que quan la càmara de cocció alcançava un color determinat era la senyal que ja estava fet i començava el procés de gelat del forn Esta era la primera cocció, ja que fins a fa pocs anys, el taulell era de bicocció Així, una vegada envernissar i decorat es procedia a una segona cocció ja al mateix forn o la pràctica normal era que les fàbriques tingueren dos o o inclús tres forns. Ja vançant el temps s'introduixen les noves tecnologies i s'utilitzen per a les segones coccions els forns de càmares o els forns de pasatges, encara que la primera cocció moltes vegades es realitza al forn moruno Després d'encaixonar-lo en recipients de fusta, ja estaba tot preparat per a la seua comercialització Les premses elèctriques s'utilitzen per a compactar l'argila humida, prenent una forma determinada, normalment quadrada, utilitzant un sistema de pes per a fer força; l'electricitat s'utilitzaba per a moure eixa cantitat de pes. Abans eren tot premses manuals

Calendario

Les dos elements que estem comentant es situen molt prop, ja que pràcticament desprès de la prems es pasava a la primera cocció del taulell. Sols comentar que les premses es situen en files. Els forns es situen dos junts i l'altre perpendicular a estos, suposm que per aprofitar millor l'espai, amb les boques d'entrada encarades al mateix lloc, al igual que les d'entrada a les càmeres de combustió A més tronar a dir que la cocció solia durar 4-5 dies fins que se gelaba totalament el forn i es podia accedir al seu interior per traure el material ja cuit

Croquis

Foto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.