Volver

Fàbrica El Bólido

Código
11
Denominación
Fàbrica El Bólido
Municipio
ONDA
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Carretera Borriana, s/n
Fecha construcción
1918
Fecha transformaciones
1960 - 1970
Acceso tradicional
L'entrada a la fàbrica es situa en la Cª d'Onda a Borriana, aproximadament a un centenar de metres del tunel d'accés a Onda
Edificio instalación
Es tracta d'un gran espai per l'era, molins, envernissadors, forns, etc
Estado contexto
Be
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Fábricas
Autor
Joaquin Alfons Llorens
Fecha
29/09/95
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Es una fàbrica que s'ha utilitzat din fa relativament pocs anys i es troba prou trasformada, quedant sols alguns elements aillats com el forn de càmares, el forn moruno o les taones. En quant al forn moruno es tracta d'una estructura redona tant al exterior com a l'interior, feta amb rajoles. Té una altura de 4 m. Des del nivell de terra fins a la part superior de la càmara de cocció; la càmara de combustió es troba sota terra. Son càmares abovedades mostran-se planes a l'exterior. A més porten uns forats per permitir el pas del calor i el fum
En quant al forn de càmares, com el seu nom indica es tracten d'una serie de càmares adosades i comunicades per les càmares de combustió. Son 6 càmares i el fumeral. Es troben abovedades i planes a l'exterior. També presenten els forats típics permitir el pas del calor i el fum. El tipus d'obra es mixte de rajola i mampost en les parets, i sols de rajola a les portes i portilles. En quant al fumeral, està construot en rajola, amb una planta octogonal. Con dos cosos, un inferior més ample i com puja d'altura d'altura es fa més estret. Alcança un altura de 20-25 m
Les portes d'accés a les càmares de combustió es troben a l'exterior i les d'accés a les de cocció a l'interior
Per últim un comentari sobre les taones; son edifici menuts, amb el forn al centre. Es construixen de mampost i els forns son de rajola refractaria per aguantar millor el calor. Els fumerals tenen una planta quadrada

Proceso

Sols asenyalar que els casos d'existir forns de diferents tipus que s'utilitzaben a la vegada, normalment, la primera cocció es realitzaba al forn moruno i la segon cocció al de càmares o al de passatges, segons el moment Per últim comentar un poc el procés de la taona. El vernís es fundia a altes temperatures formant una massa compacta que després es molia formant una pols que mesclada de diferents formes formaven els diferents colors i vernissos que s'aplicaben als taulells El procés de cocció en un forn moruno : Quan l'argila està ja premsada, compactada i amb la forma desitjada, normalment, quadrada, es coloca dins del forn, en la càmara de cocció. Per aprofitar millor l'energia s'omplia fins a dalt. Després es procedia a tabicar amb fang, tobes, rajoles, taulells, ... Moltes vegades també es posaben taulells als vores del "dau", es a dir, en la càmara de combustió, pegades a les parets, i aprofitar més encara la cocció. L'energia utilitzada era la llenya que s'anava dipositant dins d'esta càmara i cremanr-se. El calor, el fum i de vegades inclús el poc produit, pasaba pels forats en direcció ascendent i eixia per les ximeneies de la part superior de la càmara de combustió a l'exterior. La cocció duraba de 3 a 4 dies fins que el forn no es gelaba. Tenim entés que quan la càmara de cocció alcançava un color determinant era la senyal que ja estava fet i començava el procés de gelat del forn Esta era la primera cocció, ja que fins a fa pocs anys, el taulell era de bicocció Així, una vegada envernissar i decorat es procedia a una segona cocció ja al mateix forn o la pràctica normal era que les fàbriques tingueren dos o inclús tres forns. Ja avançat el tems s'introduixen les noves tecnologies i s'utilitzen per a les segones coccions els forns de càmares o els forns de pasatges, encara que la primera cocció moltes vegades es realitza al forn moruno Després d'encaixonar-lo en recipients de fusta, ja estaba tot preparat per a la seua comercialització El procés de fabricació de un form de càmares es un sistema bàsicament el mateix que el de un forn moruno. Realment es tracten de forns adosats, comunicats per les càmares de cocció, i al final tenen un gran fumeral. El primer lloc cal comentar la presencia del fumeral, que no es un altra que fer pujar la temperatura, amb uns processos fisico-quimics pels que quan més alt es el fumeral més tir té i així més prompte s'alcancen altes temperatures i també dura menys la cocció. A més, la gran innovació del forn de càmares es que la cocció és continua ja que s'encen la primera càmara, després la segon, etc. i per exemple, quan s'està coent l'última en la primera ja s'està traent la producció; així esta no para. Açò va disparar la producció taulellera als 40-50. A més, com estan comunicades per a la part de baix, el calor de la càmar anterior es pot aprofitar, estalviant també energia L'energia utilitzada és també la llenya, que es va introduint dins de les diferents càmares de combustió, produint el calor suficient. En estos forns de càmares, s'alcancen més altes temperatures degut a la presencia del fumeral En quant al procés, com ja diem, és el mateix que en els forns morunos : s'introduix el taulells premsat dins la càmara de cocció i pels forats de la càmara de combustió circulla el calor que el cou. Des de la part de dalt, per unes ximeneies es pot observar quan està ja la cocció, procedint a desviar el calor a la càmara continua repetint el mateix procés succesivament. Normalment hi h

Calendario

El forn moruno consta de dues parts diferenciades : inferior, càmara de combustió on va el combustible, i la part superior, on es situa el material ceràmic a coure. Les dues càmares es troben comunicades per permitir el pas del calor i el fum capa a dalt; a més la càmara de combustió te uns fumerals per a que eixca el fum El sistema de les taones es bàsicament el mateix, amb un sol fumeral per arribar a majors temperatures i fundir així el vernís, degut al tir que li dona el fumeral Per últim, el forn de càmares consta de 6 càmares. També tenen dues altures, amb la càmara de cocció i la de combustió; estes últimes intercomunicades per aprofitar el calor de la càmara anterior, amb unes portes que s'obrin o tanquen a conveniencia. Al fina es troba un gran fumeral que pot alcançar prou altura, i que es el que fa que es puguen alcançar altes temperatures de cocció. Amb açò el que es fa es reduir el temps de cocció per les altes temperatures, aprofinant millor el calor, i a més la producció no s para con en el forn moruno ja que en estos la cocció duraba 3-4 dies i en el de càmares no es para ja que quan està en marxa la primera càmara ja es posa la segona i després la terecera, etc., i per exemple, quan el primer ja està gelat, l'últim està es comneçant a coure, no parant-se mai la producció. A més les temperatures més altes aseguraben millor l'èxit de la cocció

Croquis

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.