Volver

Forn de l'Antiga Fàbrica El Clot

Código
15
Denominación
Forn de l'Antiga Fàbrica El Clot
Municipio
ONDA
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
C/ Valencia, 98
Barrio
Barri de Valencia
Fecha construcción
Finales del s.XIX
Acceso tradicional
Es situa al final del carrer Valencia
Nuevo acceso
Actualment sols es pot accedir pel carrer de baix
Edificio instalación
Planta quadrada a l'exterior i rodona a l'interior. L'intalació es troba bé
Estado contexto
Tabicat
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Fábricas
Autor
Joaquin Alfons Llorens
Fecha
29/09/95
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Comentar sols la presencia d'un forn del tipus moruno, amb l'estructura típica de dues parts, la superior o càmara de cocció i l'inferior o càmara de combustió. Les dues estan abovedades amb uns forats o ximeneies per permitir el pas del calor i el fum. Té una forma quadrangular a l'exterior i a l'interior se'ns mostre circular. Les dues parts del fon tenen portes d'accés, la superior més gran per permitir l'entrada de la ceràmica; l'inferior sol ser més estreta
El tipus d'obra es de mampost amb pedres, morter, etc. La part superior exterior amb les ximeneies, és de rajoles

Proceso

Cal comentar que les fàbriques d'Onda es van especialitzar en la fabricació de taulell a mitjans del segle XIX, encara que fins a principis de segle, moltes d'estes encara treballaben la loza i el taulell. Per tant en el forn moruno es poden coure tan taulells com peces de terrisseria i loza Una vegada fet este incís, comente ja el procés Quan l'argila està ja premsada, compactada i amb la forma desitjada, normalment, quadrada, es coloca dins del forn, en la càmara de cocció. Per aprofitar millor l'energia s'omplia fins a dalt. Després es procedia tabicar amb fang, tobes, rajoles, taulells... Moltes vegades també es posaben taulells als vores del "dau", es a dir, en la càmara de combustió, pegades a les paret, i aprofitar més encara la cocció L'energia utilitzada era la llenya que s'anava dipositant dins d'esta càmara i cremant-se. El calor, el fum i de vegades inclús el foc produit, pasaba pels forats en direcció ascendent i eixia per les ximeneies de la part superior de la càmara de combustió exterior. La cocció aduraba de 3 a 4 dies fins que el forn no es gelaba. Tenim entés que quan la càmara de cocció alcançava un color determinat era la senyal que ja estava fet i començava el procés de gelat del forn Esta era la primera cocció, ja que fins a fa pocs anys, el taulell era de bicocció Així, una vegada envernissar i decorat es procedia a una segona cocció ja al mateix forn o la pràctica normal era que les fàbriques tingueren dos on inclús tres forns. Ja avançat el temps s'introduixen les noves tecnologies i s'utilitzen per a les segones coccions els forns de càmares o els forns de pasatges, encara que la primera cocció moltes vegades es realitza al forn miruno Després d'encaixonar-lo en recipients de fusta, ja estaba per a la seua comercialització

Calendario

Sols tenim el forn que es trobe tabicat, però que com tots te dues parts, una superior o càmara de cocció i una inferior o càmara de combustió, les dues abovedades i amb portes d'entrada. No poden dir res més També comentar que el procés de cocció duraba 2-3 sies des de que començaba, s'alcançava la temperatura desitjada, es mantenia durant un temps determinat i es deixaba per poder traure el material

Croquis

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.