Volver

Fàbrica La Campana

Código
16
Denominación
Fàbrica La Campana
Municipio
ONDA
Comarca
LA PLANA BAIXA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
C/ Arrabal del Castell
Barrio
Arrabal del Castell
Fecha construcción
1820
Fecha transformaciones
1944
Acceso tradicional
Es situa com la primera fàbrica del barri industrial, pel carrer del Arrabal del Castell, a la dreta. També en tenia pel c/ Valencia
Nuevo acceso
Actualment sols es pot accedir pel carrer Arrabal del Castell
Edificio instalación
Planta irregular, parets de mampost i coberta a dues i un aigua amb teula àrab
Estado contexto
Mal
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Fábricas
Autor
Joaquin Alfons Llorens
Fecha
29/09/95
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

En primer lloc comentar la presencia de tres forns del tipus moruno, amb l'estructura típica de dues parts, la superior o càmara de cocció i l'inferior o càmara de combustió. Les dues estan abovedades amb uns forats o ximeneies per permitir el pas del calor i el fum. Son formes quadrangulars a l'exterior i a l'interior se'ns mostren dos circulars i el del mig, quadrat. Les dues parts tenen portes d'accés, la superior més gran per permitir l'entrada de la ceràmica; l'inferior sol ser més estreta
El tipus d'obra es de mampost amb pedres, morter, etc
En segon lloc comentar la presencia d'un torn de terrisser, dels que funcionaben amb el peu
Per últim, també trobem el fumeral d'un forn de pasatges; te forma quadrada amb una altura aproximada uns 5-6 m. Està construit amb rajoles i morter. Del que era el forn propiament dit no queden restes

Proceso

Cal comentar que les fàbriques d'Onda es van especialitzar en la fabricació de taulell a mitjans del segle XIX, encara que fins a principis de segle, moltes d'estes encara treballaben la loza i el taulell. Per tant en el forn moruno es poden coure tan taulells com peces de terrisseria i loza Una vegada fet este incís, comente ja el procés Quan l'argila està ja premsada, compactada i amb la forma desitjada, normalment, quadrada, es coloca dins del forn, en la càmara de cocció. Per aprofitar millor l'energia s'omplia fins a dalt. Després es procedia tabicar amb fang, tobes, rajoles, taulells... Moltes vegades també es posaben taulells als vores del "dau", es a dir, en la càmara de combustió, pegades a les paret, i aprofitar més encara la cocció L'energia utilitzada era la llenya que s'anava dipositant dins d'esta càmara i cremant-se. El calor, el fum i de vegades inclús el foc produit, pasaba pels forats en direcció ascendent i eixia per les ximeneies de la part superior de la càmara de combustió exterior. La cocció aduraba de 3 a 4 dies fins que el forn no es gelaba. Tenim entés que quan la càmara de cocció alcançava un color determinat era la senyal que ja estava fet i començava el procés de gelat del forn Esta era la primera cocció, ja que fins a fa pocs anys, el taulell era de bicocció Així, una vegada envernissar i decorat es procedia a una segona cocció ja al mateix forn o la pràctica normal era que les fàbriques tingueren dos on inclús tres forns. Ja avançat el temps s'introduixen les noves tecnologies i s'utilitzen per a les segones coccions els forns de càmares o els forns de pasatges, encara que la primera cocció moltes vegades es realitza al forn miruno Després d'encaixonar-lo en recipients de fusta, ja estaba per a la seua comercialització En quant al treball al torn, amb el peu es fa força per menjar la roda de baix que mou per un eix la de dalt, molt més ràpid per ser més menuda, i a llí es treballa el frang donant-li la forma desitjada. Es poden ajudar de diferents elements con punxons, paletes, cordells, etc

Calendario

Per vore esta distribució de la fàbrica adjunt mostre un plànol de la mateixa de 1944 en el que podem vore tot el sistema de producció i el lloc on es realitzaba Pensem que es prou ilustratiu

Croquis

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble

La geolocalización de los elementos está en proceso de revisión.