Tornar

Batà de Silvestre

Codi
03.27.009-068
Denominació
Batà de Silvestre
Municipi
ALCOI
Comarca
L'ALCOIÀ
Província
Alacant
Localització
Río Molinar
Època
S.XIX
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL (Inscrit D)
Modalitat
Declaración Conjunto Histórico Molinar de Alcoy

Es troba situat en el marge esquerre del Riu Molinar i va ser construït en el segle XIX. És de planta rectangular de dos crugies amb tancaments de fàbrica de paredat de ¿pedra tosca¿. Consta de planta baixa i dues altures. Forma unitat amb el Molí de Tort, amb el que compartix el sistema d'alimentació, partició i regulació del cabal de les aigües, emprant la mateixa roda hidràulica que movia els arbres de transmissió. (E. Simón. Basat en l'informe de R. Molina i J.M. Segura)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.