Tornar

Batà de Pastor

Codi
03.27.009-069
Denominació
Batà de Pastor
Municipi
ALCOI
Comarca
L'ALCOIÀ
Província
Alacant
Localització
Río Molinar
Època
S.XIX
Ús primitiu
Industrial
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL (Inscrit D)
Modalitat
Declaración Conjunto Histórico Molinar de Alcoy

Situat en el marge esquerre i realitzat en el segle XIX. Es conserven restes d'un edifici destinat a la indústria tèxtil, que en l'actualitat testimonia i dimensiona l'antic assentament. (E. Simón. Basat en l'informe de R. Molina i J.M. Segura

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.