Tornar

Borrera de Sanus

Codi
03.27.009-070
Denominació
Borrera de Sanus
Municipi
ALCOI
Comarca
L'ALCOIÀ
Província
Alacant
Localització
Río Molinar
Època
S.XIX
Ús primitiu
Industrial
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fàbriques
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL (Inscrit D)
Modalitat
Declaración Conjunto Histórico Molinar de Alcoy

Situat en el marge esquerre i construït en el segle XIX. Es tracta de restes d'un edifici que tenia planta octogonal i forma basilical amb tres naus laterals i sis longitudinals. La primera planta era en semisoterrani amb voltes d'arestes, llevat l'última crugia. La ximenera s'adossa al mur longitudinal, vinculant-se la seua silueta a l'edifici com a forma representativa d'aquest. (E. Simón. Basat en l'informe de R. Molina i J.M. Segura).

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.