Volver

Ventisquero de la Buitrera-Neveros de la Bellida

Código
5
Denominación
Ventisquero de la Buitrera-Neveros de la Bellida
Municipio
BEJÍS
Comarca
ALTO PALANCIA
Provincia
CASTELLÓN
Dirección
Polígono 11, parcel.la 314
Barrio
Las Peñas del Diablo
Fecha construcción
1650
Acceso tradicional
Accés des de Bejís (Notas)
Edificio instalación
Nevera
Estado contexto
Mitjà
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Jorge Cruz Orozco
Fecha
13/09/94
Notas
Accés des de Bejís estant; eixir en direcció a Los Cloticos, als 1,3 km seguir una pista a l'esquerra que passa baix de les parets de Peñaescavia (seguir sempre la pista principal) i entra al barranc del Resinero. Als 14,5 km cruïlla amb la pista que porta a la Base de la Salada i El Toro. La pista descendeix, seguir-la uns 350 m. A l'esquerra de la pista es troba el dipòsit
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Nevera de planta circular ubicada en un vessant orientata a ENE. El dipòsit ha aprofitat el declivi del vessant en l'excavació del pou. El sector E de la construcció està envoltat per un talús de terra -treta de l'excavació del pou- que protegeix la part aèria del pou. El diàmetre del pou és de 8,10 m
El pou té actualment una altura de 6 m en el sector W (el més alt) i menor en la resta del perímetre a causa de desprendiments i enderrons del mur
La capacitat estimada és de 300 m3. No s'aprecien restes d'escala d'obra
Construida amb mampostería bastament carejada; hi ha alguns blocs de gran tamany al mur. Tècnica de pedra en sec. Els murs són amples, fins a 2,40 m. en el sector E, on s'enlairen sobre el vessant. No tot el mur és de pedra; presenta reomplit intermig de terra i pedres
A l'estat actual no és possible apreciar obertures. Pot ser en tingués una, orientada als 160-180º, punt on actualment hi ha una enfosada del mur que permet l'accés a l'interior del pou
NO s'aprecien restes de coberta d'obra. Pot ser no en tingués, donada la gran altitud del seu emplaçament

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble