Volver

Nevera, Proximidades del Cementerio

Código
2
Denominación
Nevera, Proximidades del Cementerio
Municipio
MATET
Comarca
ALTO PALANCIA
Provincia
CASTELLÓN
Acceso tradicional
Accés des de Matet, seguint la carretera de Segorbe. Es deixa el cementeri a l'esquerra, cal seguir la pista cap a l'esquerra que hi ha 50 m. després del cementeri. La nevera està amagada entre la vegetació i al costat d'un grup de pins
Estado contexto
El risc de conservació es mitjà, pel seu estat actual de deterioració
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Jorge Cruz Orozco
Fecha
11/07/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El dipòsit es troba en un coll entre dues cotes de 950 m., en una vessant on afloren menuts rots de roca calissa. Es tracta d'un ambient de carena, amb sòls poc desenvolupats
L'indret ha sigut antropitzat per al cultiu (ametlers) i ha sofert incendis forestals
Hui es troba cobert de un matollar molt dens, amb taques de pi blanc i algunes carrasques
Nevera de planta circular amb 6,40 m. de diàmetre. Des del sector sudest els murs van restan exempts sobre el nivell de la vessant. Al nord presenta un mur de pedra seca fent una plataforma que envolta el pou
El pou és circular amb un diàmetre de 6,40 m. i una profunditat actual de 4 m. que, sens ubte, seria major. L'enderroc dels murs aèris i el reomplit del pou han reduit les dimensions del pou. La capacitat teòrica és de uns 150 m3
Els murs estàn reomplits amb tècnica de tapiera i tenen una amplària de 0,50 m
No hi ha signes d'escala d'obra
El elevat grau de deterioració actual no permet apreciar obertures o túnels. El tamany reduit del dipòsit fa pensar que no en tenia túnels, tan sols un accés, probablement orientat al nord
No s'aprecien actualment restes de coberta d'obra, llevat de teules de tipus àrab
Els materials de construcció son roca calcària provinent de l'excavació i dels voltants hi ha restes de teules de tipus àrab
El dipòsit aprofita el declivi de la vessant
Realitzat amb mamposteria bastament carejada amb tècnica de pedra seca

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble