Tornar

Ayuntamiento. Palacio de los Condes de Villapaterna

Codi
46.14.190-002
Denominació
Ayuntamiento. Palacio de los Condes de Villapaterna
Altra denominació
Palacio de los Marqueses de Miraflores
Municipi
PATERNA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Plaza Ingeniero Castells, 1
Època
S.XVIII (1760) inicio
Ús primitiu
Residencial
Ús actual
Administratiu
Estil
Barroc - Neoclassicista
Tipologia
Edificis - Edificis residencials - Cases - Palaus
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració singular
Anotació Ministeri
R-I-51-0004233
Data disposició
11/05/76
Data publicació BOE
17/08/76
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Delimitat - Delimitació definitiva - Planejament urbanístic aprovat
Planejaments
Nom Informe Data informe Data publicació BOP
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos Favorable22/06/1227/01/15

En el centre de la població es troba aquest antic Palacio que en l'actualitat és l'Ajuntament. Es tracta d'un edifici de mitjan segle XVIII projectat per l'arquitecte, i llavors director de l'Acadèmia de Belles arts de Sant Carles, Antonio Gilabert. Va ser manat construir, en 1760, per don Antonio Pando i Bringas, primer comte de la vila. També se li ha anomenat Palacio dels Marquesos de Miraflores pel fet que el 23 d'agost de 1817 se li va concedir aquest títol a don Carlos Francisco Pando i Alava, qui era Conde de Villapaterna, cavaller de l'Orde de Carles III i Maestrante de Granada. Segons Madoz a mitjan segle XIX va ser cedit per a escola i habitació de mestres, així com també per a alberg de pobres. En 1887 va ser comprat pel banquer don Enrique Trenor i Bucelli, passant de nou a propietat privada. Ja en el segle XX, en 1921, va ser utilitzat com a hospital de malalts i ferits de la guerra d'Àfrica. Va tindre en la part posterior un edifici de menors dimensions, en el qual es trobaven les caballerizas i estances del procurador patrimonial. En l'actualitat aquesta part s'ha demolit. Consta l'edifici actual de planta baixa i dos pisos rematats per un àtic que adopta forma de frontó. La composició de la façana és simètrica ordenada per obertures que en les plantes superiors tenen balcons, d'estil barroc classicista. L'àtic, neoclassicista presenta un frontó. La fàbrica combina la pedra i la rajola. La pedra s'utilitza en el sòcol de l'edifici, en llindes, brancals i cantonades. A causa dels diferents usos l'interior es troba molt modificat. En 1977 es va realitzar la restauració i consolidació de l'edifici per part del Ministeri d'Educació i Cultura. Es va picar i va reposar el revoque exterior de l'edifici, es va suprimir una porta lateral de la façana principal, transformant-la en finestra amb reixa. A l'interior es va respectar l'escala i alguns cel rasos primitius, es van encegar els buits de la mitgera posterior i es va elevar la mateixa fins a aconseguir l'altura de la façana principal. Després de la restauració va ser utilitzat com a galeria d'art. En l'actualitat és l'Ajuntament.

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.