Tornar

Torre Árabe y Cuevas que la circundan

Codi
46.14.190-003
Denominació
Torre Árabe y Cuevas que la circundan
Municipi
PATERNA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
C/ La Torre
Època
S. XI, S.XII (Torre), S.XIX, S.XX (Cuevas)
Ús primitiu
Defensiu
Estil
Arquitectura islàmica
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració singular
Anotació Ministeri
R-I-51-0003862
Data disposició
16/07/71
Data publicació BOE
09/09/71
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Delimitat - Delimitació definitiva - Planejament urbanístic aprovat
Planejaments
Nom Informe Data informe Data publicació BOP
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos Favorable22/06/1227/01/15

Al nord-est de nucli antic del municipi es troba aquesta torre musulmana que va ser realitzada entre els segles XI i XII. Semblar ser que la torre era un element de defensa de la població, però també pertanyia al cinturó defensiu de València. De planta circular la base és atalussada amb un diàmetre de 12 metres, mentre que en la part superior el diàmetre es redueix a uns 9 metres. Té tres plantes i una terrassa. L'accés es realitza en altura, a través de la primera planta, en l'actualitat una escala salva la distància. La planta baixa de manera aproximada al quadrat té dues voltes de canó rebaixat amb una pilastra central en la qual secunden dos arcs rebaixats perpendiculars a les voltes, s'utilitzava com a aljub. La planta primera de planta quadrada està coberta amb una volta octogonal sobre trompes. Destaca l'arc lleugerament apuntat realitzat amb carreus que dona pas a aquesta sala; també en els costats nord i est s'obrin dos buits que conclouen en sageteres. En el costat oest es troba la porta d'accés a l'escala que dona pas a la següent planta. Aquesta tercera planta és de base octogonal. La terrassa d'uns 8,90 metres de diàmetre, presenta huit troneres en volada sustentades per tres cans o mènsules. Al voltant de la torre, cap al nord i l'est, es troben les coves. Es tracta d'un grup d'habitatges excavats a les quals s'accedeix a través d'un pati comú. Cadascuna d'elles té una porta flanquejada per dues finestres. Després de l'accés es desenvolupa un corredor als costats del qual es distribueixen les habitacions. La compartimentació interior es realitza amb murs d'un metre de gruix. Les dimensions de les coves varien entre els 70 i 160 metres quadrats, arribant en algun cas a aconseguir els 240 m². Durant el segle XIX es va produir un augment de coves, aproximant-se a unes 200 coves a mitjan segle. A mitjan segle XX es va aconseguir el major nombre de coves, anys més tard es van anar abandonant i moltes d'elles van ser demolides. En l'actualitat les coves conservades al carrer Senda de Batán han sigut restaurades i formen l'anomenat Espai Cultural en el qual es mostren peces arqueològiques i etnològiques.

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.