Volver

Nevera, Partida de la Nevera

Código
2
Denominación
Nevera, Partida de la Nevera
Municipio
PINA DE MONTALGRAO
Comarca
ALTO PALANCIA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Prop del poble
Barrio
Partida de la Nevera
Acceso tradicional
Accés des de Pina, per la carretera de Barracas. El dipòsit es troba a uns 400 m dels darrers corrals que formen el nucli del poble, baix d'una línia elèctrica i a uns 150 m. de la carretera
Estado contexto
El risc de conservació es mitjà
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Jorge Cruz Orozco
Fecha
11/07/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El dipòsit es troba en una vessant amb sòls poc desenvolupats i on afloren bancs de gressos rojos. Dues càrcaves, tallades sobre argiles i marges, rodejen la Nevera i amenaçen la seua conservació
L'indret està prou antropitzat pel seu veinatge al poble de Pina. Actualment no presenta ús agrícola i està parcialment coberta per matolls (argilages, coixents de frare, etc.)
Nevera de planta circular amb 4,5 m. de diàmetre. Els murs quedaven progresivament més exempts des de el sector sud cap al nord i estaven envoltats d'una plataforma atalussada, part de la qual ha estat erosionada per les dues càrcaves que rodejen el dipòsit
El pou és circular amb 4,5 m. de diàmetre i una altura màxima actual de 4 m. que, sens dubte, fou major. La capacitat teòrica és de 70/100 m3
L'amplària dels murs exempts és de 0,65 m
No s'aprecien restes d'escala d'obra per accedir al pou
El pou està molt reomplit de materials enderrocats del mur, deixalles, animals morts i colonotzat per vegetació
En cas de tindre alguna obertura estaria situada al sector NE, hui molt enderrocat, però no és més que una hipòtesi per comprovar
Actualment no hi ha indicis de coberta d'obra. Pel seu tamany és possible que no en tinguera
Els materials de construcció son pedra calcària i gresso rojos (rodeno) de l'excavació del pou i de l'entorn
El dipòsit aprofita el ràpid declivi de la vessant per estalviar excavació del pou
Realiztat amb mampostería bastament carejada amb morter de calç, els murs estàn reomplits amb tècnica de tapiera

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble