Volver

La Reserva Honda (Nevera)

Código
6
Denominación
La Reserva Honda (Nevera)
Municipio
TORO (EL)
Comarca
ALTO PALANCIA
Provincia
CASTELLÓN
Localización
Cerro del Resinero
Fecha construcción
S.XVIII ap
Acceso tradicional
Accés des de El Toro per la carretera que puja a La Salada (base militar). Des de la coronació seguir cap al sud la pista que mena a Andilla: als 500 m la pista comença a pujar cap al cerro del Resinero; el dipòsit està a l'est de la pista
Edificio instalación
El dipòsit formava part del conjunt funcional de la Bellida, que treballava per a la ciutat de València, pobles de l'Horta i, també, localitats de la vall de Palància
Estado contexto
El risc de conservació es baix, al estat actual
Tipología
Edificios - Edificios industriales - Pozos de Nieve
Autor
Jorge Cruz Orozco
Fecha
06/07/93
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Sección
Segunda
Clasificación
Bienes inmuebles 2ª
Categoría
Espacio etnológico de interés local
Estado
BRL (Genérico)
Modalidad
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

El dipòsit es troba en la capçalera d'un dels barranquets que formen el barranc del Resinero, molt a prop del cim arrodonit del Cerro del Resinero de 1.539 m d'altitud
Es tracta d'una vessant amb sòls poc desenvolupats i molta roca calissa aflorant
El paisatge actual està modoficat per l'acció antròpica (propera base de la Salada, pista a Andilla i Canales, antics treballs agrícoles, etc.). Hi ha repoblacions de pi blanc i algún pi roig
A 100 m. al sud de la Nevera Honda hi ha un antic corral en pedra seca. Pels voltants del dipòsit hi ha bancals en pedra seca, d'antics de conreu, hui erms
El dipòsit és de planta circular, de 9 m. de diàmetre. A l'oest enrasa amb la vessant i, a partir d'aquest punt, va quedant progresivament exempta per la qual cosa es va construir una plataforma amb els materials de l'excavació que, en forma de talús, cobrix part del mur
El pou té actualment un diàmetre de 9 m i una profunditat màxima de 6,5 m. a l'oest, amb una capacitat teòrica de 415 m3. L'amplària dels murs és de 2 m. L'interior del pou està relativament net, amb algunes herbes que hi ha crescut i un amuntegament de pedres provinents del enderroc de part del sector E, que permet accedir al fons del pou
Es possible que el dipòsit tinguera una obertura orientada a l'est, al lloc on s'ha produit l'enfosada de part del mur
A l'estat actual no es possible apreciar restes de coberta d'obra. Es possible que no en tinguera cap
Els materials de construcció son roca calcària de l'excavació del pou i de l'entorn
El dipòsit aprofita el declivi de la vessant
Realitzat amb mamposteria carejada, amb reomplit de tapiera als murs i amb tècnica de pedra seca

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plano

Foto Inmueble