Tornar

Castillo del Poyo

Codi
46.10.036-002
Denominació
Castillo del Poyo
Municipi
ALPUENTE
Comarca
LA SERRANÍA
Província
València
Localització
Cerro del Poyo
Ús primitiu
Defensivo
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Castells
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009343
Fecha anotación
09/10/96
Tipus de delimitació
Delimitado - Delimitación Jurídica Provisional - Incoación de Entorno Veure delimitació al mapa
Publicacions DOGV
Resolució entorn de protecció

Dades entorn

Data resolució
01/07/97
Data publicació
01/08/97

El Castillo del Poyo, també conegut com a Fort del Collado, s'alça sobre un turó de 1475 metres al nord del terme d'Alpuente, molt prop de la línia divisòria amb la província de Terol. L'emplaçament sembla que va ser ocupat des de molt antic, com ho proven les troballes documentades des de l¿Edat del Bronze, així com dels períodes ibèric, romà, àrab i medieval, l¿ocupació arribaria fins a la tercera Guerra Carlina, quan el 6 d'agost de 1840 va ser pres per les tropes liberals i assolat; algunes d¿aquestes restes en conserven en el Museu Arqueològic Municipal d¿Ares d¿Alpuente. Poc queda hui sobre la rasant de la cima del poderós Fort del Collado després de la presa i consegüent destrucció a les mans de les tropes liberals al comandament del general Salamanca. L'arrancada de la muralla perimetral i les torres sobre el faralló rocós; a l'interior, gran quantitat de ruïna entre la qual se endevina el traçat de les construccions interiors i en algun punt, la volta que aflora d'alguna construcció subterrània. També per les vessants hi ha restes, tant de pedra de construcció com a trossos de ceràmica. Les necessitats de material de construcció de les aldees veïnes han fet la resta. La construcció pareix tota ella de pedra en sec, amb zones rejuntades amb morters de calç, probablement treballs de manteniment i consolidació al llarg del temps. (Direcció Territorial de Cultura i Educació)

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.