Tornar

Torre de Alcoleja

Codi
03.26.008-001
Denominació
Torre de Alcoleja
Altra denominació
Palacio de Malferi. Torre de la Iglesia (torre circular) de San Vicente Ferrer
Municipi
ALCOLEJA
Comarca
EL COMTAT
Província
Alacant
Localització
Plaza del Palau , 2
Època
S.XVIII (1788) inscripción
Ús primitiu
Defensivo
Ús actual
Residencial
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives - Torres vigies
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009142
Fecha anotación
28/11/95
Tipus de delimitació
Delimitado - Delimitación Jurídica Provisional - Planeamiento Urbanístico Provisional Veure delimitació al mapa

La torre és de planta circular d'aproximadament huit metres de diàmetre, la seua alçària fins a la cornisa és d'uns vint metres. El basament es troba atalussat. El sistema constructiu és de paredat irregular de diverses grandàries, la pedra acarada es reserva per als reencerclats dels buits i les mènsules de les barbacanes. Els buits van ser reduïts de grandària i de número, estaven disposats en totes les altures i totes les orientacions i cobrien les vistes des de l'interior de la torre. Quan passà a tenir un ús residencial, foren engrandits diversos buits, un dels quals va ser transformat en balcó amb volada respecte a la superfície exterior. Les barbacanes, en numero de tres, ocupen la part superior i queden distribuïdes equitativament al llarg de la circumferència perimetral externa. Els buits que la servien es troben cegats. La rematada és de rajola esquerdejada de morter, forma una potent cornisa convexa de quart de cercle. Està rematada mitjançant una teulada cònica coberta per teules corbes. L'interior es troba dividit en tres plantes, si bé l'última de major altura lliure i la disposició molt elevada de les barbacanes fa suposar l'existència d'algun element que facilitara l'accés interior fins a aquestes . A l'integrar-se a una edificació adossada va haver de desaparéixer l'escala interior, accedint-se a cada planta a través de la casa contigua. La disposició de les barbacanes fa suposar que es tracta d'una edificació exempta, a la que amb posterioritat es va afegir un palau construït pel marqués de Malferit, edifici de planta quadrada amb pati interior centrat, tot junt constituïx un conjunt de molt d'interés arquitectònic. Al voltant de la torre es va anar desenvolupant el nucli urbà actual, l'església és contigua al palau i a la torre, des de fa segles la torre presenta un context netament urbà. (S.Varela)

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.