Tornar

Casa Ayuntamiento

Codi
03.32.014-001
Denominació
Casa Ayuntamiento
Altra denominació
Palacio Municipal
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Plaza del Ayuntamiento y plaza de la Santisíma Faz
Època
S. XVIII (1700-1703) primera fase; (1730) segunda fase; 1742 terminación; 1759 escudo; 1760 escalera y cúpula; 1772-1780 cubiertas y torres
Ús primitiu
Administrativo
Ús actual
Administrativo
Estil
Barroco
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis administratius públics - Ajuntaments
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració singular
Anotació Ministeri
R-I-51-0001294
Data disposició
13/10/61
Data publicació BOE
07/11/61
Tipus de delimitació
Delimitado - Delimitación Definitiva - Planeamiento Especial Aprobado Veure delimitació al mapa
Publicacions DOGV
Resolució entorn de protecció

Planes

Nom Informe Fecha informe Fecha publicación BOP
Plan Especial del Casco Antiguo de Alicante Favorable18/05/9903/02/00
Modificación Puntual número 1 del Plan Especial del Casco Antiguo Favorable07/02/0424/07/04
Modificación Puntual nº3 Plan Especial del Casco Antiguo Favorable23/09/13

Es troba en el límit d'un tossal amb el con format pels arrossegaments dels barrancs de la Caridad i el que després s'anomenarà d'Anna. Es coneixen poques dades abans de la rendició pactada dels pobladors hispanomusulmans davant Jaume I en 1239. Encara que en els termes limítrofs hi ha restes romanes, en el terme d'Aín no se¿n coneixen. El territori on s'assenta Aín, està condicionat pels sistemes naturals que configuren la seua imatge. Sobre l'actual terme s'assentaven, almenys, quatre nuclis de població: Benialí, Ahibola, Ballares i Aín; degué ser un característic assentament morisc de diversos nuclis al voltant d'un castell. Només Aín es va repoblar després de l'expulsió i aquests nous pobladors van implantar un tipus d'habitatge on la planta baixa es destina per a ús agrícola, la planta primera d'habitatge i l'última planta com cambra oberta per al magatzematge de l'excedent de la collita. Està construït en paredat, amb arcs portants en la planta baixa que es transformen en pilars en les altres plantes. Es cobrixen amb coberta inclinada de teula àrab amb grans arcs, alguns dels quals es decoren amb dibuixos pintats. En nucli més primitiu el formen el carrer Saragossa, el carrer la del Mig i el carrer Major. La primera modificació del tipus d'habitatge es produïx a mitjan segle XIX en què es desvincula l'entrada de persones de l'entrada dels animals, apareix d'aquesta manera una entrada independent en la façana, o bé si el terreny ho permet, un accés directe a la primera planta. El balcó passa a ser un element emblemàtic de la façana. Destaquen dos edificis les cambres dels quals es rematen amb una lògia correguda de vans a la manera dels palaus i grans cases dels segles XVI-XVII. Cal assenyalar els edificis que es construïxen o reformen seguint les pautes imposades per l'Acadèmia quant a la composició de façana, mantenint-se els tipus anteriors.

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.