Tornar

Concatedral de San Nicolás de Bari

Codi
03.32.014-005
Denominació
Concatedral de San Nicolás de Bari
Altra denominació
Iglesia Concatedral de San Nicolás de Bari
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Plaza Abad Penalva
Època
S.XVI (1616) inicio obras; 1620 portada sur; 1634 claustro; 1660 finalización de la iglesia y cúpula, torre y sacristía; S.XVIII (1695-1700)y(1720-1730) capilla Comunión; S.XVIII cubrición claustro; S.XIX obras torre
Ús primitiu
Religiós
Ús actual
Religiós
Estil
Renaixement - Barroc
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies - Catedrals
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Primera
Classificació
Béns immobles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració singular
Anotació Ministeri
R-I-51-0003945
Data disposició
15/06/74
Data publicació BOE
30/08/74
Dades de l'entorn de protecció
Tipus de delimitació
Delimitat - Declaració d'entorn Veure delimitació al mapa
Incoació BOE
19/04/96
Publicacions DOGV
Incoación
Declaración
Data disposició
21/10/97
Fecha publicación DOGV
03/11/97

En l'anomenat barri de la vila nova es troba aquesta concatedral que reflectix el canvi intel·lectual que es va produir en el moment en què va ser alçada. Seguint els esquemes de les noves tipologies després del Concili de Trent, presenta una planta de creu llatina amb els braços del creuer molt poc desenvolupats, capelles entre contraforts, i una gran capçalera amb girola. Cal destacar que la planta es duplica en el nivell superior, solució que va ser presa en una altra de les esglésies de la província (Elx), per la qual cosa aconseguix una gran altura. Sobreïx també la cúpula amb cassetassos sobre el presbiteri. A l'interior la decoració és escassa utilitzant un orde toscà de gran austeritat. La fatxada seguix el mateix desenvolupament interior, és a dir, són llises on únicament sobreïxen les portades que seguixen la sobrietat del conjunt. A més de l'església el conjunt consta d'una avantsagristia, sagristia, sala capitular i un claustre quadrangular d'una sola altura. Ja en el segle XVIII es va alçar la capella de la Comunió de planta de creu grega, molt decorada contrastant amb la resta del conjunt.

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.