Tornar

Torre Bosch

Codi
03.32.014-016
Denominació
Torre Bosch
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Camino de la Cadena
Ús primitiu
Defensivo
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009713
Fecha anotación
14/04/97
Tipus de delimitació
Genérico

Aquesta torre es troba annexa a una vivenda, característica prou comuna de les torres de la zona de l'horta d'Alacant, el seu entorn(igual que el de moltes altres torres) s'ha vist afectat per la forta urbanització i antropització dels últims anys. És una construcció prismàtica de planta quadrada amb tres pisos d'alçària. El canvi d'ús ha provocat algunes modificacions com el buit d'accés que ha estat substancialment ampliat; el mateix cal dir de l'inferior existent en l'única façana lliure de la torre. La fàbrica està recoberta de morter i sobreposada una lletada de calç que l'emmascara. En els cantons s'aprecia l'ús de carreus. La rematada està formada per una cornisa de una motlura prima. En la façana de ponent, l'única vista en la seua totalitat, hi ha un escut nobiliari.(S. Varela).

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.