Tornar

Torre Ferrer

Codi
03.32.014-024
Denominació
Torre Ferrer
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Camino de la Albufereta
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives
Foto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009721
Fecha anotación
14/04/97
Tipus de delimitació
Genérico

Es tracta d'una de les torres situada en els extrems del sistema de regs propiciat pel pantà de Tibi. Va formar un conjunt edificat amb casa annexa derrocada pocs anys arrere. En altres temps tenia connexió visual amb la torre Castillo, hui oculta per un jardí situat en aquella parcel·la. És una construcció de planta quadrada i desenvolupament vertical a base de parets rectes, realitzades en paredat, reforçada de carreu en els cantons. L'arrancada és atalussada fins a l'altura aproximada de metre i mig. Les façanes estan esquerdejades de morter de ciment. Els buits són de reduïda grandària, a excepció del qual presenta balcó volat situat en la façana de ponent. L'accés és un buit de reduïdes dimensions situat per damunt del nivell del talús; quedava comunicat amb la vivenda annexa. En l'interior es troben tres plantes, una en semisoterrani. L'estructura horitzontal és llenyosa. La terrassa és plana. S'aprecien modificacions relacionades amb l'ús residencial que va tindre com annex de la vivenda. La comunicació entre les plantes es fa per l'escala de caragol que aconseguix el nivell de la terrassa, amb l'eixida protegida per a evitar l'entrada d'aigua de possibles pluges. En l'actualitat es troba en un terreny sotmés a forta pressió urbanitzadora que està transformant radicalment el paisatge. (S.Varela)

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.