Tornar

Torre Juana

Codi
03.32.014-025
Denominació
Torre Juana
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Camino de la Cadena
Època
S.XVI
Ús primitiu
Defensivo
Tipologia
Edificis - Edificis militars - Torres defensives
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Primera
Clasificació
Bienes inmuebles 1ª
Categoria
Monument
Estat
Declaració genèrica
Anotació Ministeri
R-I-51-0009722
Fecha anotación
14/04/97
Tipus de delimitació
Genérico

El context de l'Horta d'Alacant es troba molt alterat per la urbanització i antropització de la zona; des del segle XVI van ser construïdes torres a què se'ls va adossar una vivenda. Entre aquestes torres existia connexió visual que permetia la defensa del territori. La torre Juana és una construcció prismàtica de planta rectangular, quasi quadrada; té uns cinc metres de costat. L'interior està dividit en tres pisos, amb terrassa plana petjable. En l'actualitat està emmascarada per la vivenda que la rodeja completament. Les fatxades es troben emmascarades i la rematada transformada per un ràfol i barana on alternen pilars d'obra i baranes de ferro. També els buits han experimentat un canvi substancial, pel que fa a formes i comeses. (S.Varela)

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.