Tornar

Teatro Principal

Codi
03.32.014-040
Denominació
Teatro Principal
Municipi
ALACANT
Comarca
L'ALACANTÍ
Província
Alacant
Localització
Plaza Ruperto Chapí
Època
S.XIX (1845-1847); S.XX (1905-1911) elevación de cubierta; 1978 fachadas
Ús primitiu
Público
Ús actual
Público
Estil
Neoclasicista
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis socioculturals - Teatres
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL

El Teatre Principal està situat en el Barri Nou, zona urbana planificada al començament del segle XIX, la morfologia del qual consistix en una retícula de carrers ortogonals que determinen illes sensiblement quadrades. Aquest edifici destaca dins de la ciutat tant per la grandària com per la rotunditat de la seua arquitectura. El teatre es troba en una plaça ocupant una illa exempta. Té planta rectangular, seguint la tipologia de teatre del segle XVIII. Estilísticament seguix els principis espacials neoclassicistes, ja que s'ajusta a la trama urbana. Està realitzat mitjançant un sistema de murs petris de carreus en les façanes i pòrtic d'accés. Les façanes s'articulen en quatre cossos horitzontals, sent el tercer el principal. La façana sud, que és la principal, es desenvolupa a manera de pòrtic ixent d'orde dòric amb sis columnes llises i frontó triangular en la part superior. A l'interior destaquen tres zones que són el vestíbul, l'escenari i la càvea en forma de ferradura, mentre que les altres estances són quadrades o rectangulars. La decoració interior s'allunya del llenguatge neoclassicista per a mostrar una decoració més historicista, que respondria al gust romàntic de l'època. Aquest llenguatge historicista en l'interior va ser introduït, sobretot en l'ornamentació, en les reparacions patides per l'edifici en 1939.

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.