Tornar

Iglesia Parroquial de la Santa Cruz

Codi
03.30.101-002
Denominació
Iglesia Parroquial de la Santa Cruz
Municipi
PEDREGUER
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Plaza Mayor
Època
S.XVI (1574); S.XVIII (1775) capilla Comunión y altar mayor; S.XIX (1831) coro
Ús primitiu
Religiós
Ús actual
Religiós
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.