Tornar

Iglesia Parroquial de la Santa Cruz

Codi
03.30.101-002
Denominació
Iglesia Parroquial de la Santa Cruz
Municipi
PEDREGUER
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Plaza Mayor
Època
S.XVI (1574); S.XVIII (1775) capilla Comunión y altar mayor; S.XIX (1831) coro
Ús primitiu
Religiós
Ús actual
Religiós
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Esglèsies
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.