Tornar

Colegio de San Antonio

Codi
03.30.102-017
Denominació
Colegio de San Antonio
Altra denominació
Colegio Convento de San Antonio
Municipi
PEGO
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Avda. Jaime I, 88
Època
S.XX (1901), (ca 1980) campanario
Ús primitiu
Docent
Ús actual
Docent
Estil
Historicista - neogòtic
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Convents
Dades de protecció de l'inmoble
Secció
Segona
Classificació
Béns immobles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.