Tornar

Colegio de San Antonio

Codi
03.30.102-017
Denominació
Colegio de San Antonio
Altra denominació
Colegio Convento de San Antonio
Municipi
PEGO
Comarca
LA MARINA ALTA
Província
Alacant
Localització
Avda. Jaime I, 88
Època
S.XX (1901), (ca 1980) campanario
Ús primitiu
Docente
Ús actual
Docente
Estil
Historicista - Neogótico
Tipologia
Edificis - Edificis religiosos - Convents
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Monument d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.