Tornar

Forn de Calç del Mas de San Mauro

Codi
12
Denominació
Forn de Calç del Mas de San Mauro
Municipi
GODELLA
Comarca
L'HORTA NORD
Província
València
Direcció
Polígon 5 ; Parcel.la 1
Barri
San Mauro / Ermita Nova
Ús primitiu
Religioso
Ús actual
Religioso
Accés tradicional
Ubicat en la Masia de San Mauro. Carretera local VP 6044 de Godella a Bétera. Passat el P.K. 5 hi ha la indicació a l'esquerra de l'entrada a la masia. Des de aquesta cal seguir per un camí de terra que en direcció a l'oest porta a una pinada
Estat contexte
Regular
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Forns de calç
Autor
Josep Mª Burriel Alberich
Data
01/12/98
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

Es un petit forn de calç de planta circular d'aproximadament 1,90 m. de diàmetre; construit en dos cosos cilíndrics un de rajoles de més de 1,5 m d'altura visible sobre el que s'eleva altre fet de pedres
Aquest segon cos està molt erosionat no superant els 0,40 m. d'alçada. En l'actualitat es troba molt colmatat per terra el que dificulta i impossibilita donar les dimensions exactes i vore l'accés al seu interior

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble