Tornar

Panell Eucarístic, C/ General Ibáñez Alonso

Codi
2
Denominació
Panell Eucarístic, C/ General Ibáñez Alonso
Municipi
MASSAMAGRELL
Comarca
L'HORTA NORD
Província
València
Localització
Calle General Ibáñez Alonso.
Tipologia
Panells ceràmics - Retaules ceràmics rituals
Autor
Inocencio V. Pérez Guillén
Data
24/06/91
Secció
Segunda
Clasificació
Bienes inmuebles 2ª
Categoria
Espai etnològico d'interés local
Estat
BRL (Genèric)
Modalitat
Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007)

En el centro sobre una peana nubosa la custodia solar flanqueada por dos ángeles adoradores y querubines.

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.