Tornar

Ateneu Cultural i Esportiu

Codi
11
Denominació
Ateneu Cultural i Esportiu
Municipi
ALAQUÀS
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Plaça de la Constitució, 1
Data construcció
1927
Accés tradicional
C/ Major
Estat contexte
Bon estat
Referència catastral
8809607
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis socioculturals - Ateneus
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

L'Ateneu cultural i esportiu, està situat al centre de la població d'Alaquàs en la zona del centre antic, davant mateix de la casa-palau, fent xamfrà entre el Carrer Major i la Plaça de la Constitució
Fou construit en 1927. Les asociacions recreatives i culturals privades, com casinos, liceus o ateneus, comencen a proliferar a mitjan segle XIX i són referència obligada de la vida quotidiana dels pobles a principi del segle XX. Aquestes societats, comencen amb uncaràcter aristocràtic i burgués, i asoliren un gran desenvolupament. Amb la consolidació del sistema democràtic i amb l'arrivada de la llibertat d'associacionisme el ventall d'entitats es diversifica socialment i comencen a apareixer els cercles obrers o les cases del poble. L'Ateneu d'Alaquàs prendàun gran protagonisme en la vida social del poble, promoguent diferents festejos i activitats culturals com la música o esportives com la caça i la colombicultura
Els locals són centre de reuinió per a la gent, de joc, de tertulia, de festa, de coferències, exposicions, etc
La planta de l'edifici és quadrada i fa xamfrà en un de les seues cantonades. S'alça en dos nivells i està construit en obra de rajola amb revestiment i capa pictòrica
L'eix central està situat en la mateixa cantonada, que fa xamfrà, i que uneix les façanes de cada carrer, seguint una mateixa línia arquitectònica, compòsitiva i decorativa
A la planta baixa hi ha una porta d'accés, en cadascuna de les façanes i als costats tot un seguit de finestres que segueixen un mateix ritme compositiu, assentades sobre la socolada, de gran tamny amb fulles de guillotina i fetes en fusta amb decoració geomètrica. Tant les portes com les finestres estan enmarcades en la part superior per una senefa amb decoració en relleu de tipus vegetal. El segon nivell presenta el mateix número de buits que en la planta baixa, totalment alineats amb els d'aquesta. En aquest cas es tracta de portes balconeres de ventalles i tarja rectangular fetes també en fusta i emmarcades amb el mateix tipus de decoració. A méshi ha una balconada continua que recorre les dues façanes, feta en ferro de forja amb decoració vegetal
El remat de la façana és un ampit, que mostra una decoració de tipus vegetal, en diferents trams, separats per pilastres rematades amb decoració de veneres, que flanquejen un xicotet frontó que apareix en l'eix central i al centre de cadascuna de les façanes amb el ròtul que dona nom a l'edifici i la data de construcció

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.