Tornar

Pou de Sant Francesc de Paula

Codi
12
Denominació
Pou de Sant Francesc de Paula
Municipi
ALAQUÀS
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Barri
El Bobalar
Data construcció
Ca. 1920
Accés tradicional
Camí del Bobalar
Estat contexte
Bon estat
Referència catastral
7095101
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Dipòsits
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El Pou de Sant Francesc de Paula pertany a la partida anomenada El Bobalar, i està situat al camí d'enmig, dins el terme municipal d'Alaquàs
Aquest terreny era en un principi zona de secà, però poc a poc amb la introducció del reg a motor es va convertir en terreny d'horta, dedicat sobretot al cultiu del taronger. A les darreries del segle XIX es començaren a plantar els primers tarongers a l'horta i al voltant del 1905 començaren a plantar-se al Bolavar. Açò fou possible ja que l'aigua de la Mina d'Aldaia aplegava al terme d'Alaquàs i es va aprofitar per fer séquies i poder regar els nous tarongerars. El pou de Sant Francesc de Paula fou construit més tard, cap a l'any 1920, ja que la cosntrucció dels primers pous va fer que el nivell freàtic de l'aigua baixara i s'hagueren de construir nous pous de major profunditat
Els primers pous foren de vapor i de gas pobre, però l'electricitat es va imposar amb rapidesa. El fenòmen s'accentuà a meitat dels anys 20 fins la guerra civil, com és el cas d'aquest motor de Sant Francesc. Unes vegades sorgiren per iniciativa privada, agrupant-se diversos llauradors en una "Societat civilde Riegos", però altres van ser creats per les pròpies Comunitats de Regants
La construcció de les parts originals del motor està feta amb maçoneria i lluit de calç i arena, però les ampliacions posteriors s'han fet en obra de rajola amb revestiment de calç. És un edifici d'un sol nivell amb coberta a dues aigües feta en teula àrab sobre bigues de fusta. L'edifici és de planta rectangular i allotja a l'interior un espai per a la maquinaria del motor i un altre habilitat com a vivenda per a persona encarregada del funcionament del motor
L'estructura de l'edifici és molt sencilla, adequada al seu ús i prescindeix de tot tipus d'element decoratiu, excepte el retaule ceràmic situat al peu de la torreta de la comesa elèctrica, amb la representació del Sant que dona nom al motor, amb la intenció de que vetl.lara pel bon funcionament del motor
Conserva l'estructura original però a sofert algunes remodelacions. La porta d'accés seria la central que s'ha eixamplat, i en un principi hi havia una finestra a cada costat. En una de les transformacions s'ha substituit una de les finestres per una gran portalada per tal d'introduir maquinaria agrícola. En altres intervencions realitzades s'ha reforçat la torreta de la comesa elèctrica amb vares de ferro unides fent un dibuix en ziga-zaga També s'ha produit l'enderroc d'una xicoteta part del motor situada en un dels extems i la remodelació de l'interior i de la façana principal
L'estat de conservació actualment és bo ja que ha estat recentment adeqüat per al seu funcionament

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble