Tornar

Cementeri Municipal Vell (Desaparegut)

Codi
14
Denominació
Cementeri Municipal Vell (Desaparegut)
Municipi
ALAQUÀS
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
C/ Camí Vell de Torrent, 47
Barri
El Bovalar
Data construcció
1890
Accés tradicional
Camí Vell de Torrent
Estat contexte
Mal
Referència catastral
8302601
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Construccions funeraries - Cementeris
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El Cementeri Vell està situat a les afores de la població d'Alaquàs, en el camí Vell de Torrent. Va esser construit als darrers anys del segle XIX, cap al 1890, per Francisco Saez Ros (1843-1916), fill del poble
Es tracta d'un espai obert de planta quadrada amb tanca de mur de rajola revestit amb morter de calç i arena. La porta principal dona a un xicotet vestíbul amb coberta de dues vessants de teula àrab amb un fals sostre pla de bigues i biguetes
En l'interior podem vore que la distribució està feta de manera que queden dos espais per a diferents tipus de soterraments. La part esquerra amb una zona més ajardinada, queda per als soterraments en terra. Cap a la dreta es fa en ninxols agrupats formant diferents carrers que han anat augmentat al llarg de temps. El tipus constructiu dels ninxols és diferent, mentre que els primers es fan en obra de rajola i amb una xicoteta coberta de teula àrab per al conjunt dels ninxols, els que han fet posteriorment són de ciment sense cap tipus de decoració
Actualment el cementeri està fora de servei ja que s'han cosntruit un de nou i està essent desmantellat per al seu enderrocament

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.