Tornar

Cisterna Antiga d'Aigua (Dintre de l'Ajuntament)

Codi
5
Denominació
Cisterna Antiga d'Aigua (Dintre de l'Ajuntament)
Municipi
ALDAIA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Plaça de la Constitució, 10
Data construcció
S.XVII
Data transformacions
1930
Accés tradicional
C/ Coladors
Estat contexte
Bon estat
Referència catastral
8416620
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Aigua - Dipòsits
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La cisterna es troba a la Plaça de la Constitució integrada dins l'edifici de l'actual ajuntament.
És una obra excavada i actualment sota el nivell del carrer.
Aquesta cisterna fou utilitzada per a disposar l'aigua que abastia al llarg de l'any a tots els veins del municipi. S'omplia de la sèquia de Benager, que passa molt prop. La cisterna s'omplia en el mes de gener quan l'aigua estava més freda; s'obria una comporta en el carrer de Santa Barbara i l'aigua passava a través d'una reixeta al dipòsit. Solament s'obria a l'estiu, quan es buidava el dipòsit per a netejar-la i desinfectar-la amb calç.
A partir de l'any 1957 s'instal.là en ella l'aigua potable i poc a poc deixà d'utilitzar-se, tancant-se en el 1960.
La cisterna fou construida pels frares del monestir de Poblet, senyors de la població d'Aldaia des del segle XIII.
Té dues parts d'edificació que son : les escales, que condueixen a la font per on raja aigua a l'exterior, i la cisterna propiament dita o dipòsit on s'emmagatzenava l'aigua.
Es va utilitzar rajola de fang cuit per cobrir el pis de l'escala i de la cisterna, així com també per a la socolada que hi ha al lloc on es troba la font
L'escala i la cisterna estan cobertes per una volta de canó excavada.
Sols hi ha un accés, situat al nivell del carrer, per on es baixa a la font d'on es carregava aigua. Actualment hi ha una obertura al costat de la font que dona pas a la cisterna propiament dita. Aquesta és una sala rectangular amb volta de canó amb dos obertures a la part superior per on entraba l'aigua
En el replà inferiorestà situada la font reconstruida amb taulells de Manises dels segles XVII i XVIII en el 1973. Posteriorment, a l'any 1997, ha estat integrada en l'edifici de l'ajuntament i rehabilitada per a l'accés del públic.
Actualment el seu estat de conservació es bo i està protegida per l'ajuntament com a bé d'interés arquitectònic. Està incoada la declaració de Monument Local.

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.