Tornar

Cinema Benlloch

Codi
7
Denominació
Cinema Benlloch
Municipi
ALDAIA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
C/ Sant Josep; c/ Doctor Marañón
Barri
El Barranquet
Data construcció
Ca. 1940
Data transformacions
1985
Accés tradicional
C/ Sant Josep
Nou accés
C/ Doctor Marañón
Estat contexte
Regular
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis socioculturals - Cinemes
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El Cine Benlloch es troba a Aldaia a la part extrema del seu terme tocant la població veina d'Alaquàs. Es va construir prop dels anys 1940 com la majoria dels cines d'àmbit local que es construiren en les poblacions com a nou centre d'entretenient desplaçant en certa manera al teatre. Eren construccions senzilles d'una certa monumentalitat i un estil arquitectònic innovador que feia també la funció de reclam per al públic
Aquest cine com la majoria, va deixar de funcionar cap als anys 1980 quan la televisió i les sales multicines acaparen l'atenció del públic
La planta de l'edifici és quadrada, construida en obra de rajola revestida i coberta de terrassa. L'Alçat es de dues plantes però aquest dos nivells no estan diferenciats a l'exterior. La façana és d'una gran senzillesa estructural i decorativa, totalment funcional. La façana principal destaca per allotjar les portes d'accés adintellades. La distribució de la façana és molt uniforme, la decoració queda concentrada al centre en bandes verticals alternant els colors vberd i blanc on es troben les finestres allargades i adintellades, que són l'únic element que denota l'existència de dos altures diferents. Les façanes laterals sols presenten una estreta banda vertical acristalada per il.luminar l'interior
L'estil arquitectònic i decoratiu segueix els gustos de l'època amb un estil entre l'Art Déco i el racionalisme molt utilitzats per a edificis d'aquestes característiques que presenten una arquitectura i decoració innovadora per a un ús també innovador com és el cine
Després del seu tancament va tornar a obrir amb la funció de discoteca per la qual cosa va patir transformacions a l'interior. Actualment no té cap ús i el seu estat de conservació és regular, amb problemes principalment per l'humitat que afecten l'estructura. Tot i això la façana encara presenta bones condicions

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.