Tornar

Fàbrica de Fustes d'en Lozano Villanueva o del Barri la Lloma

Codi
9
Denominació
Fàbrica de Fustes d'en Lozano Villanueva o del Barri la Lloma
Municipi
ALDAIA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
C/ Xest, 10
Barri
La Lloma
Data construcció
1930 ca.
Accés tradicional
Carretera de La Lloma
Nou accés
C/ Xest
Estat contexte
Regular
Referència catastral
8116821
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fàbriques
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

La fàbrica es troba dins el nucli urbà de la pobalció, al carrer Xest. Aquesta fou construida prop dels anys 1940. En aquesta època les fàbriques encara s'ubicaven dins el nucli urbà ja que moltes vegades el producte s'elaborava en espais habilitats dins la mateixa vivenda o en altres casos com és aquest es desenvolupaven naus industrials amb més espai
La fàbrica va ser des d'un primer moment construida per a la producció de xapes i taulers. El seu primer propietari, Julio Lozano Villanueva, maningué la producció i la indústria familiar passant de generació a generació. Actualment està en mans de Francisco Taberner
La planta de l'edifici és rectangular i d'una sola alçada. Està construida en obra de rajola massissa amb revestiment i emblanquinada de calç. La coberta és de dues vessants amb teula àrab sobre estructura d'encabellades de ferro. A l'interior l'espai és totalment diàfan amb una nau longitudinal i un espai elevat que dona a la façana principal per a les oficines
La façana està emmarcada entre dos pilars, coronats per gallons amb remat elicoidat. De la part superior dels pilars naix un gran arc partit per un llenç de mur horitzontal escalonat que remata la façana. A la part baixa es troba al centre la porta d'accés amb dues finestres, amb reixa de ferro, a cada costat, amb una sanefa de decoració vegetal que travessa horitzontalment tota la façana passant entre els cins buits. Sobre la porta es dibuixa un gran arc a mode de timpà amb caràcter decoratiu rematat als extrems per mènsulas avenerades, amb un arc més xicotet a cada costat
En conjunt l'edifici presenta una composició simètrica dels elements estructurals i decoratius al voltant d'un eix central, amb predomini de l'horitzontalitat. Presenta una decoració que comença a veure's en algunes fàbriques de l'època que volen donar una imatge innovadora, de prestigi i de certa monumentalitat seguint una tendència a l'eclecticisme que acaba barrejant elements cosntruits i decoratius de diferents estils, clàssic, modernisme, regionalisme, art deco, a gust del constructor i del propietari
A la façana es veu com una de les finestres laterals ha estat transformada en porta i segurament les finestres de les oficines també s'obririen posteriorment, ja que queden desemmarcades dins la composició general. El seu estat de conservació és regular. Presenta problemes d'humitats i desprendiment del parament del mur i del revestiment el algunes parts. Tot i que encara es manté en ús el seu aspecte reflexa un cert abandonament

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.