Tornar

Pont Sobre el Barranc dels Cavalls

Codi
12
Denominació
Pont Sobre el Barranc dels Cavalls
Municipi
ALDAIA
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Barri
Pla de Quart
Data construcció
Ca.1880
Accés tradicional
Carretera de Pla de Quart
Nou accés
CV-413
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Infraestructures - Equipaments tècnics i col·lectius. Comunicacions i obres públiques - Camins i carreteres - Ponts carreteres
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

El pont està situat al terme municipal d'Aldaia en la carretera del Pla de Quart, sobre el barranc de Torrent que en aquest tram rep el nom de "barranc dels cavalls"
És un pont d'arcades, construit en carreus de pedra units amb argamassa. Mentre que per a les dovelles dels arcs s'han fet servir carreus regulars, per als carcanyols de l'extrados dels arcs s'han fet servir carreus de forma i tamany irregulars
L'ampit del pont està constuit en alternança de trams de mur de ciment i tubs de ferro encaixats en el mur que fan de barana
El pont està format per l'ull o boca del pont, situat al centre, amb forma d'arc escarser entre dos trams de mur atalussat, seguit de tres arcs de mig punt a cadascún dels costats
S'aprecia una ampliació del pont per fer-lo més ample amb motiu de l'ampliació de la carretera que passa per sobre, moment en el qual també es construira de nou l'ampit del pont. La part ampliada resulta prou evident per estar construida amb ciment que contrasta fortament amb l'aparell de carreus. Així doncs, mentre que la part de llevant està feta amb ciment i carreus en els carcanyols de l'extrados dels arcs
El seu estat de conservació és bo i encar circula l'aigua per l'ull central. L'únic problema el planteja l'excés de vegetació que cega parcialment els arcs laterals

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.