Tornar

Edifici de la Coput

Codi
11
Denominació
Edifici de la Coput
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avda. Antic Regne de Valencia
Data construcció
Ca.1930
Accés tradicional
Carretera de Madrid i València
Nou accés
Avda. Antic Regne de València
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis dotacionals - Edificis socioculturals
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

L'edifici es troba a l'Avinguda de l'Antic Regne de València, a l'eixida de Quart de Poblet cap a València
Actualment ocupa l'edifici els serveis de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
L'edifici va ser construit al voltant dels anys 1930. El mòdul principal, utilitzat com a oficines, és de planta rectangular, construit en obra de rajola i revestiment de ciment, amb socolada de pedra arreglada. L'edifici és de dues altures menys la torreta central que és tres. Les cobertes son de dues vessants, excepte la coberta de la torreta que és de quatre vessants, amb teula àrab. A l'interior del recinte hi ha altres blocs de magatzems industrials o tallers, construits amb estructura d'encabellades de ferro, però no s'ha pogut accedir al seu interior
L'accés al recinte es fa per una gran portalada amb arc escarser, frontó rectangular i un xicotet timpà curbilini a la part central entre decoració de mènsules i rocalles. Al costat de la portalada s'alça l'edifici principal estructurat en tres cossos. Destaca el cos central, que al mateix temps fa d'eix de simetria per a la composició de la façana. Es tracta d'una torre de secció quadrada amb tres altures diferencides per una línia d'imposta i amb tres buits en cada altura. A la planta baixa hi ha la porta d'accés adintellada, a la primera planta hi ha una balconada amb una porta adintellada i un frontó rectangular sobree mènsules amb decoració vegetal, i la segona planta hi ha una finestra d'arc de mig punt també sobre mènsules amb ampit de ferro
Els cossos laterals, una a cada costat de la torre són idèntics. A la planta baixa hi ha una socolada de pedra arreglada i tres finestres rectangulars amb reix de ferro. Una línia d'imposta separa la planta baixa de la primera on hi ha una balconada al centre i dues finestres amb ampit de ferro als costats. Igual que en la primera planta de la torre les finestres estan rematades per un frontó rectangular de decoració vegetal sobre mènsules
El conjunt de l'edifici segueix un estil decoratiu dins l'eclecticisme, que domina en aquest periode, d'acord amb la tendència que s'anomenat casticisme o nopucentisme
El seu estat de conservació és bo. Tot i que l'edifici ha estat remodelat i rehabilitat, conserva la seua estructura original

Croquis

Foto Inmueble

Fotos

Foto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.