Tornar

Fàbrica Turegano S.A (Desapareguda excepte Fumeral)

Codi
13
Denominació
Fàbrica Turegano S.A (Desapareguda excepte Fumeral)
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avda. Antic Regne de València
Data construcció
Ca.1920
Accés tradicional
Carretera de Madrid i València
Nou accés
Avda. Antic Regne de València
Estat contexte
Tomabada
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Fàbriques
Autor
Inmaculada Aguilar
Data
01/01/00
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Aquesta industria d'adabos químics es troba al carrer Antic Regne de València, al costat de l'edifici de la COPUT, en l'eixida de Quart de Poblet cap a València
En un principi hi havia tres fàbriques diferents que s'encarregaven de tot el proces de producció a partir de la materia prima bruta fins el seu emmagatzenament i embassament. Actualment el procés de producció ha quedat reduit a l'última fase del tractament químis i elaboració dels adobs
Antigament es feia servir la força de l'aigua del riu Túria. Aprofitant el assut que hi ha construit davant mateix del complex industrial. Es va fer un braç d'aigua que anava directament a la fàbrica on hi havia tres turbines que s'encarregaven de generar electricitat a partir de la força de l'aigua L'altre tipus d'energia era el gas pobre que es feia servir per als fumerals industrials. Dins el complex trobem diferents tipologies d'edificis industrials
En primer lloc, apareix la tipologa senzilla, naus de planta longitudinal i espai diàfan construides en obra de rajola massissa i estructura d'encavellades de tipus Planceau, fetes de bigues de fusta i beles de ferro. Sobre aquesta base d'encavallades es disposen les bigues i biguetes per a la coberta de dues vessants en teula àrab
Apareixen també les naus continues amb la tipica silueta de dents de serra construides igualment en obra de de rajola massissa i coberta de bigues i biguetes, entabacat i teula àrab. L'altra tipologia constructiva que apareix és la fàbrica de pisos, de més de quatre altures totes iguals amb fileres de finestres de fusta i vidre i coberta de dues vessants amb teula àrab. Apareixen també altres elements del procés industrial com els dipòsits o tremujes envoltants de bigues de formigó armat i els fumerals
El primer fumeral que trobem és de base i secció octogonal, fet en rajola massissa. La base acaba amb un remat de motllura dentellada. El fust o canó de forma cónica, s'alça llis, sense cap element decoratiu fins arribar a la tulipa marcada per un xicotet anell de rajola i el remat de base més estreta. El seu estat de conservació és bo i encara es fa servir en el proces de producció utilitzant gas natural
L'altre fumeral es troba més amagat i sols es pot vore el seu fust i coronament idèntics a l'anterior. Aquesta ja no s'utilitza i es troba en molt mas estat de conservació. Presenta una lleugera inclinació i desprendiment d'alguna de les seues parts
El conjunt d'edificis mostra un estat de conservació regular. Les construccions més antigues estant totalment abandonades i en perill d'enfonsament pels danys estructurals. Altres edificis però, encara es trobem en bon estat i en funcionament i molts altres són edificis afegits posterioment realitzats amb estructura de formogó molt més sòlida

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto InmuebleFoto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.