Tornar

Empresa Nacional elcano. Cos d'Oficines 01

Codi
21
Denominació
Empresa Nacional elcano. Cos d'Oficines 01
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avgda. de Madrid
Barri
Sant Onofre
Accés tradicional
Avda. de Madrid
Nou accés
Avda. de Madrid
Edifici instal·lació
Oficines
Estat contexte
Bon estat
Estil
Art Déco - Historicista
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Tallers mecànics
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
10/10/01
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Ens trobem davant un cos de dues crugies de planta allargassada amb coberta plana, que es ressalta en planta i en alçat al centre per dues torres que flanquegen l'accés principal, i a cada extrem per sengles cossos sobreexints. La coberta es plana, llevat els cossos central i laterals respectivament que és de teula àrab a quatre vessants. La composició de les façanes és prou senzilla, tot responent a un model unitari que recorre longitudinalment els llenços murals bassat en un sòcol, les obertures amb les seues embcadures emmarcades amb una banda de rajola vista, tot servint com a remat la cornisa, damunt la qual es disposa l'àmpit de la coberta o el ràfec de la teulada segons siga el cas
Aquest conjunt destaca per la seua horitzontalitat, que es veu contrarrestada per la presencia de les dues torres que emmarquen la porta d'accés, que evoquen un cert historicisme concebut sota una estètica Déco en estilitzar els seus elements constructius, com ara pinacles, ménsules, etc. En la resta de l'edifici predomina l'estil Déco, manifest en la simplificació de formes i l'ús de la rajola vista que emmarca les embocadures de les obertures

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble

La geolocalització dels elements està en procés de revisió.