Tornar

Empresa Nacional elcano. Cos d'Oficines 02

Codi
22
Denominació
Empresa Nacional elcano. Cos d'Oficines 02
Municipi
QUART DE POBLET
Comarca
L'HORTA OEST
Província
València
Localització
Avgda. de Madrid
Barri
Sant Onofre
Accés tradicional
Avda. de Madrid
Nou accés
Avda. de Madrid
Edifici instal·lació
Oficines
Estat contexte
Bon estat
Tipologia
Edificis - Edificis industrials i preindustrials - Tallers mecànics
Autor
Inmaculada Aguilar (dir)
Data
10/10/01
Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Es trobem davant un cos de dues plantes destinat a oficines, situar junt a l'accés principal a la factoria, que adopta una planta en forma d'U, on en el costat interior s'adossa una crugia en forma de pòrtic. El seu alçat compartimenta el conjunt amb tres pavellons amb el joc de cobertes planes i inclinades a quatre vessants de teula àrab, tot contribuint a ressaltar el pavelló principal centrat sobre l'eix de simetría, que es ressalta amb una major profusió decorativa
D'aquest pavelló cal destacar l'eclecticisme decoratiu on es combinen els repertoris formals de l'arquitectura historicista, com ara l'arc entre llindes de procedència serliana, però amb els elements arquitectònics, com ara columnes, motllures, etc, concebuts amb formes molt estilitades. D'altra banda trobem formes més marcadament neobarroques en la decoració que ressalta l'eix de simetría, amb els recurs al frontó partit i les targes
Aquesta concentració decorativa en el cos central contrasta amb la simplificació de motius ornamentals de la resta de l'edifici, on es recorre a la rajola vista sobre els brancals de les finestres, les cadenes cantoneres amb un fals encarreuat simplificat i el prominent ràfec motllurat que contribueix a accentuar l'horitzontalitat de la composició

Fotos

Foto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto InmuebleFoto Inmueble

Plànol

Foto Inmueble